Η Αντιδημαρχία Διοίκησης και Οικονομικών ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι ο Δήμος Πατρέων πρόκειται να χορηγήσει άδειες για την συμμετοχή στην υπαίθρια αγορά που διενεργείται με την ευκαιρία του εορτασμού του Αγίου Ανδρέου έτους 2019, όπως κάθε χρόνο από 28, 29 έως και 30 Νοεμβρίου 2019. Ως χώρος της υπαίθριας αγοράς ορίζεται ο χώρος που ευρίσκεται στη θέση Parking «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΕΝΤΖΩΤΗΣ» (72 αριθμημένες θέσεις) και τα είδη προς πώληση θα είναι αποκλειστικά θρησκευτικά είδη, παιδικά παιχνίδια, είδη δώρων, ζαχαρώδη προϊόντα, κεριά και λαμπάδες.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

α. Πωλητές που διαθέτουν όλα τα νόμιμα φορολογικά παραστατικά και δεν είναι αδειούχοι λαϊκών αγορών, πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου, εφόσον διαθέτουν βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαίθριου εμπορίου ετήσιας διάρκειας.(70%)
Τη βεβαίωση αυτή εκδίδει ο δήμος μόνιμης κατοικίας των ενδιαφερόμενων πωλητών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 38 παρ. 3 του Ν. 4497/2017.

β. Πωλητές βιομηχανικών ειδών αδειούχοι λαϊκών αγορών και κάτοχοι παραγωγικής άδειας λαϊκών αγορών με αντικείμενο εκμετάλλευσης άνθη, φυτά και μεταποιημένα προϊόντα.(20%)

γ. Αδειούχοι πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου με αντικείμενο πώλησης από τα  επιτρεπόμενα είδη στην παρούσα εμποροπανήγυρη.(10%)

Η επιλογή των αδειούχων θα γίνει κατόπιν κλήρωσης που θα λάβει χώρα στις 15/11/2019 και ώρα 10:00 π.μ στο Δημοτικό κατάστημα (Μαιζώνος  147). 

Γίνεται γνωστό ότι στην περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι υποψήφιοι  για το ποσοστό της κάθε ανωτέρω κατηγορίας θα γίνει        κλήρωση για τον καθορισμό των δικαιούχων ανά κατηγορία και στην συνέχεια θα διεξαχθεί κλήρωση για τον αριθμό της θέσης εκάστου επιλεγέντος για τις 72 αριθμημένες θέσεις. 

Σε περίπτωση μη ενδιαφέροντος από αδειούχους των κατηγοριών (β) και (γ) ο αριθμό των θέσεων των κατηγοριών αυτών προστίθεται στον αριθμό της (α) κατηγορίας.   

Γι΄ αυτό καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν έως 12/11/2019 τα κάτωθι δικαιολογητικά:

ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  • Αίτηση υπεύθυνη- δήλωση.
  • Την άδεια υπαίθριου εμπορίου που κατέχει ή βεβαίωση κατά περίπτωση, όπως αναφέρεται ανωτέρω.
  • Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας & αν πρόκειται για αλλοδαπούς φωτ/φο της άδεια διαμονής.
  • Πρόσφατη απόδειξη ταμειακής μηχανής.
  • Δημοτική ενημερότητα.
  • Βιβλιάριο υγείας  σε ισχύ, εφόσον πρόκειται για πώληση τροφίμων.

Την αίτηση μαζί με τα δικαιολογητικά μπορεί να υποβάλλει ο ενδιαφερόμενος είτε αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο άτομο στο πρωτόκολλο του Δήμου Πατρέων, Μαιζώνος 147, (ισόγειο) αυστηρά μέχρι τις 12/11/2019 ημέρα Τρίτη.

Η παραλαβή των σχετικών αδειών θα γίνει αποκλειστικά και μόνο αυτοπροσώπως  από τους δικαιούχους επιλεγέντες  έως τις 27/11 και κατόπιν της πληρωμής του τέλους που τους αναλογεί το οποίο καθορίζεται στο ποσό των #80 ευρώ # ανά πάγκο (μέχρι 2 μ.)

Επίσης μπορούν να ζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στο Τμήμα Εσόδων του Δήμου Πατρέων – Βότση 38 - καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλ.: 2613.610256 και 2613.610336.