Πέραν του Κωνσταντίνου Σπηλιόπουλου που ανέλαβε την προεδρία και πήρε το πόστο του Διευθύνοντα Συμβούλου του ΟΣΕ, στην διοίκηση του Οργανισμού θα είναι και ένας ακόμα Αχαιός, σύμφωνα με τα όσα αναφέρει το φύλλο της εφημερίδας της Κυβερνήσεως που δημοσιεύτηκε. 

Πρόκειται για τον Γεράσιμο (Μάκη) Κατσιγιάννη, μηχανολόγο και ηλεκτρολόγο στο επάγγελμα και στην ειδικότητα. Ο κ. Κατσιγάννης έχει υπάρχει δήμαρχος Παραλίας επί Καποδίστρια, ενώ στις τελευταίες εκλογές που έγιναν για την τοπική αυτοδιοίκηση ήταν υποψήφιος στην παράταξη του κ. Σπηλιόπουλου. 

Πιο αναλυτικά το νέο διοικητικό συμβούλιο του ΟΣΕ είναι το εξής:

Κωνσταντίνος Σπηλιόπουλος του Γεωργίου, Πολιτι­κός Μηχανικός, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.

Αθανάσιος Κοτταράς του Νικολάου, Οικονομολόγος, μέλος

Δημήτριος Γιαννουλάκης του Ιωάννη, Μηχανολόγος Μηχανικός μέλος

Ιωάννης Κυριαζόπουλος του Νικολάου, Πολιτικός Μηχανικός μέλος

Γεράσιμος Κατσιγιάννης του Φιλίππου, Μηχανολό­γος Ηλεκτρολόγος μέλος

Κωνσταντίνος Καραπαναγιώτης του Δημητρίου Νομικός μέλος

Στο Διοικητικό Συμβούλιο συμμετέχει ο Λεβέντης Αθανάσιος του Σταύρου, Τεχνικός Υπάλληλος, μέλος, εκπρόσωπος των εργαζομένων της «Ο.Σ.Ε. Α.Ε».  Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής ,που παρατείνεται μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση του έτους της εξόδου του. Σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα έξι έτη.