Αρχίζει ο επιτυχημένος κύκλος των βραδινών ανοικτών διαλέξεων του τμήματος Φιλολογίας Πανεπιστημίου Πατρών για θέματα λογοτεχνίας.

Στο Colloquium Νεοελληνικής και Συγκριτικής Φιλολογίας, το οποίο λειτουργεί στο πλαίσιο του Εργαστηρίου Αρχειακών Τεκμηρίου και Τύπου, θα πραγματοποιηθούν κατά το χειμερινό εξάμηνο οι παρακάτω διαλέξεις:

  • Χριστίνα Ντουνιά, «Ο Ε.Α. Πόε και η λογοτεχνία της Décadence» (6/11/2019, 6-8.30 μ.μ., ΒΚΠ, 2οςόροφος).
  • Λεωνίδας Εμπειρίκος, «Το αρχείο του Ανδρέα Εμπειρίκου» (27/11/2019, 6-8.30 μ.μ., ΒΚΠ, 1ος όροφος).
  • Χρήστος Μπιντούδης, «Λεοπάρντι, Καβάφης και το ζήτημα της ηδονής» (4/12/2019, 6-8.30 μ.μ., ΒΚΠ, 1ος όροφος).
  • Κατερίνα Τικτοπούλου, «Ψηφιακή – γενετική έκδοση των αυτογράφων του Διον. Σολωμού» (11/12/2019, 6-8.30 μ.μ., ΒΚΠ, 1ος όροφος)·
  • Αλεξάνδρα Σαμουήλ, «Νίκος Εγγονόπουλος: ο μυστικός Φοίνιξ» (18/12/2019, 6-8.30 μ.μ., ΒΚΠ, 1ος όροφος).