Στην αίθουσα της Οικονομικής Επιτροπής (στο κτίριο Λαδόπουλου) την 1η Νοεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, συνεδριάζει η Επιτροπή με τα παρακάτω θέματα: 

 • 7η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2019 – Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)
 • Δ΄ Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2019 του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας (εισηγητής: Πέτρος Βάης– Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας)
 • Έγκριση ή μη της από 11-6-2018 υπ’ αριθ. εκθ. καταθ. 1752/26-6-2018 ασκηθείσας αίτησης εκουσίας δικαιοδοσίας κατ’ άρθρ. 6 παρ. 3 ν. 2664/1998 κοινοποιηθείσα προς το Ελληνικό Δημόσιο (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Κ. Παπαδοπούλου – Νομική Σύμβουλος)
 • Έγκριση ή μη της από 11-6-2018 υπ’ αριθ. εκθ. καταθ. 1753/26-6-2018 ασκηθείσας αίτησης εκουσίας δικαιοδοσίας κατ’ άρθρ. 6 παρ. 3 ν. 2664/1998 κοινοποιηθείσα προς το Ελληνικό Δημόσιο (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Κ. Παπαδοπούλου – Νομική Σύμβουλος)
 • Έγκριση ή μη της από 11-6-2018 υπ’ αριθ. εκθ. καταθ. 1754/26-6-2018 ασκηθείσας αίτησης εκουσίας δικαιοδοσίας κατ’ άρθρ. 6 παρ. 3 ν. 2664/1998 κοινοποιηθείσα προς το Ελληνικό Δημόσιο (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Κ. Παπαδοπούλου – Νομική Σύμβουλος)
 • Έγκριση ή μη της από 18-6-2019 υπ’ αριθ. εκθ. καταθ. 1809/24-6-2019 ασκηθείσας αίτησης εκουσίας δικαιοδοσίας κατ’ άρθρ. 6 παρ. 3 ν. 2664/1998 κοινοποιηθείσα προς το Ελληνικό Δημόσιο (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Κ. Παπαδοπούλου – Νομική Σύμβουλος)
 • Έγκριση ή μη της από 24-6-2019 υπ’ αριθ. εκθ. καταθ. 2010/27-6-2019 ασκηθείσας αίτησης εκουσίας δικαιοδοσίας κατ’ άρθρ. 6 παρ. 3 ν. 2664/1998 κοινοποιηθείσα προς το Ελληνικό Δημόσιο (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Κ. Παπαδοπούλου – Νομική Σύμβουλος)
 • Έγκριση ή μη της από 24-6-2019 υπ’ αριθ. εκθ. καταθ. 2012/27-6-2019 ασκηθείσας αίτησης εκουσίας δικαιοδοσίας κατ’ άρθρ. 6 παρ. 3 ν. 2664/1998 κοινοποιηθείσα προς το Ελληνικό Δημόσιο (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Κ. Παπαδοπούλου – Νομική Σύμβουλος)
 • Έγκριση ή μη της από 26-9-2019 υπ’ αριθ. εκθ. καταθ. 2802/26-9-2019 ασκηθείσας αίτησης εκουσίας δικαιοδοσίας κατ’ άρθρ. 6 παρ. 3 ν. 2664/1998 κοινοποιηθείσα προς το Ελληνικό Δημόσιο (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Κ. Παπαδοπούλου – Νομική Σύμβουλος)
 • Άσκηση ή μη εφέσεως κατά της υπ’ αριθ. 751/2019 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Κ. Παπαδοπούλου – Νομική Σύμβουλος)
 • Σύσταση Γνωμοδοτικού Οργάνου (Τριμελής Επιτροπή) για την διεξαγωγή του διαγωνισμού του έργου: «Διαμόρφωση πλατείας στη συμβολή των οδών Θράκης, Ιωαννίνων και Αγ. Σοφίας», με προϋπολογισμό μελέτης 770.000,00 €, με ΦΠΑ (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «Επισκευή – Αποκατάσταση υδραυλικών άρδευσης (2018)» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)
 • Εξειδίκευση πίστωσης και αλλαγή κωδικού Κ.Α. για την αποζημίωση του κ. Λίβανου Ιωάννη και της κας Κολοβού Κυριακής (εισηγητής: Α. Αθανασόπουλος – Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος – Αναπληρωτής Αρμ. Δ/ντής)
 • Ορθή επανάληψη της υπ’ αριθ. 456/8-10-2019 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ν. Ξένου – Αρμ. Δ/ντρια α.α.)
 • Διαγραφή οφειλής (ΜΠΕΡΤΣΟΣ ΕΥΣΤ.– τέλος 0,5%, πρόστιμο) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος,  – Ν. Ξένου – Αρμ. Δ/ντρια α.α.)
 • Διαγραφή οφειλής (ΠΑΝΙΤΣΑΣ Δ. – εισφορά σε χρήμα) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος,  Ν. Ξένου – Αρμ. Δ/ντρια α.α.)
 • Διαγραφή οφειλής (ΦΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δ.) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος,  Ν. Ξένου – Αρμ. Δ/ντρια α.α.)
 • Διαγραφή οφειλής (ΒΛΑΧΟΣ Η. – Τέλη Ύδρευσης) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος,  – Ν. Ξένου – Αρμ. Δ/ντρια α.α.)
 • Διαγραφή οφειλής (ΔΕΛΗ Θ.) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ν. Ξένου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Διαγραφή οφειλής (ΚΑΝΙΣΤΡΑ Ε.) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ν. Ξένου – Αρμ. Δ/ντρια α.α.)
 • Διαγραφή οφειλής (ΤΖΕΝΚΙΝΣ Ε.) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ν. Ξένου – Αρμ. Δ/ντρια α.α.)
 • Διαγραφή οφειλής (ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ Π. – 25,75 €) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος,  Ν. Ξένου – Αρμ. Δ/ντρια α.α)
 • Διαγραφή οφειλής (ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ Π. – 41,35 €) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος,  Ν. Ξένου – Αρμ. Δ/ντρια α.α)
 • Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για δαπάνες που αφορούν στη συμμετοχή υπαλλήλων στο Πρόγραμμα Ανταλλαγής και τη 4η Τεχνική Συνάντηση που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του Έργου SPARC (Παπαϊωάννου) (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος – Αντ/ρχος, Π. Παπαευθυμίου – Αναπληρωτής Αρμ. Δ/ντής)
 • Έγκριση απόδοσης λογαριασμού από υπόλογο εντάλματος προπληρωμής (Κάντζαρης) για δαπάνες που αφορούν στη συμμετοχή των υπαλλήλων της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Πρασίνου κ. Βασίλειου Κάντζαρη και του υπάλληλου της Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής κ. Πέτρου Γανού σε συνάντηση στα πλαίσια του έργου με τίτλο “Action planning network on urban resource centers” (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος – Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος – Αναπληρωτής Αρμ. Δ/ντής)