Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πατρέων συνεδριάζει την 30η Οκτωβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17.30 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, στο κτίριο ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, με τα παρακάτω θέματα:

  • Εκλογή εκπροσώπων του Δήμου Πατρέων στη Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης  Δήμων (ΠΕΔ).
  • Έκθεση Γ΄ Τριμήνου για την εκτέλεση του προϋπολογισμού 2019 (σχετική η αριθ. 486/2019 απόφαση της Ο.Ε.) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντής). 
  • Παραχώρηση περιορισμένης και περιοδικής χρήσης Δημοτικών Αθλητικών Εγκαταστάσεων σε ερασιτεχνικούς Αθλητικούς Συλλόγους, για την αγωνιστική περίοδο 2019-2020 (εισηγητής: Π. Πετρόπουλος- Αντ/ρχος, Ι. Κάκκου- Αρμ. Δ/ντρια). 
  • Καθορισμός του κωδικού του  προϋπολογισμού έτους  2019 που είναι δεκτικός  στην έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής (πληρωμή παραβόλου για Διεθνείς Παιδικούς Αγώνες) (εισηγητής: Π. Πετρόπουλος- Αντ/ρχος, Ι. Κάκκου- Αρμ. Δ/ντρια).
  • Έγκριση του από 7-10-2019 πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Μίσθωση μηχανημάτων για τον εξωραϊσμό παραλιών» (εισηγητής: Δ. Πλέσσας  – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής). 
  • Έγκριση του από 10-10-2019 πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Βελτιώσεις- συντηρήσεις χαλικοστρωμένων, ασφαλτοστρωμένων και τσιμεντοστρωμένων οδών του Δήμου Πατρέων»  (εισηγητής: Δ. Πλέσσας  – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής). 
  • Έγκριση του από 15-10-2019 πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Βελτιώσεις- συντηρήσεις χαλικοστρωμένων, ασφαλτοστρωμένων και τσιμεντοστρωμένων οδών του Δήμου Πατρέων»  (εισηγητής: Δ. Πλέσσας  – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
  • Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής των υπηρεσιών «Ταχυμεταφορά εγγράφων, δεμάτων εσωτερικού- εξωτερικού και «Συντήρηση της διασύνδεσης στην Ξερόλακα με το Δήμο Πατρέων και wifi σύνδεση στην πλαζ» (εισηγητής: Δ. Πλέσσας  – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής). 
  • Έγκριση των αριθ. 45 και 16/18-10-2019 πρωτοκόλλων οριστικής  ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής των υπηρεσιών «Σχεδιασμός και Οργάνωση εκδηλώσεων- διοργανώσεων του Δήμου Πατρέων και «Βιντεοσκόπηση έργων και εκδηλώσεων του Δήμου Πατρέων» (εισηγητής: κ. Δήμαρχος). 
  • Έγκριση  του από 10-10-2019 πρωτοκόλλου παραλαβής  της υπηρεσίας «Συντήρηση ιστορικών χώρων (ιεροί ναοί κλπ)» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια).