Σε κατάληψη του σχολείου τους βρίσκονται τις τελευταίες ημέρες οι μαθητές του 4ου ΕΠΑΛ για την αδικία που υφίστανται, όπως αναφέρουν σε έγγραφο που έχει σταλεί στη Δευτεροβάθμια και στο υπουργείο Παιδείας:

"Από το Εκπαιδευτικό Έτος 2019-2020 η εισαγωγή στις ΑΕΝ θα πραγματοποιείται μόνο μέσω του συστήματος των πανελληνίων εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας. Από τους εισαγόμενους ποσοστό 15% θα προέρχεται αποκλειστικά και μόνο από ΕΠΑΛ Ναυτικού Τομέα και ΤΕΕ Ναυτικού και Ναυτιλιακού Τομέα, ειδικότητας Πλοιάρχου η Μηχανικού. Αυτό ειναι άδικο γιατί εμείς επιλέξαμε αυτόν τον τομέα για την εισαγωγή μας στις ΑΕΝ μέσω απολυτήριου. Φέτος, την τελευταία μας χρονιά στο λύκειο μαθαίνουμε ότι καταργείται το μέσο εισαγωγής για τ οποίο οι περισσότεροι επιλέξαμε αυτόν τον τομέα.

Ως παράδειγμα μόνον σας αναφέρουμε ότι στο σχολείο μας (4ο ΕΠΑΛ Πάτρας) ποσοστό άνω του 50% των ήδη φοιτούντων μαθητών της Α’ και της Β’ Τάξης ήδη έχουν επιδοθεί σε έναν αγώνα απόκτησης των αντικειμενικών προσόντων προς μοριοδότηση όπως: Θαλάσσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία στα κενά χρονικά διαστήματα, Πιστοποιητικά Καλής, Πολύ Καλής και Άριστης Γνώσης Ξένων Γλωσσών κοκ, με μεγάλο προσωπικό κόπο και κόστος για τους ιδίους και τις οικογένειές τους. Η άμεση κατάργηση της διαδικασίας εισαγωγής στις ΑΕΝ με Μοριοδότηση, έστω στο ποσοστό αυτό στο οποίο γίνεται, τους αδικεί κατάφωρα καθώς έρχεται ένα και δύο χρόνια αφ’ ότου έχουν ήδη εγγραφεί και φοιτούν στο Σχολείο και στα Σχολεία του Ναυτικού Τομέα γενικότερα και έχουν ήδη επιδοθεί σε έναν αγώνα δρόμου, κόπου και εξόδων για να αποκτήσουν αντικειμενικά προσόντα που πίστευαν ότι θα τους βοηθήσουν να επιτύχουν την κύρια και μοναδική στόχευσή τους που είναι η εισαγωγή στις ΑΕΝ.

Ζητούμε λοιπόν να δοθεί στην εφαρμογή της συγκεκριμένης διάταξης (Άρθρο 2 παρ. 3.4 των ΚΥΑ 2231.2-6/4152/2018 των Υπουργείων Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής) η ελάχιστη περίοδος προσαρμογής των ΔΥΟ (02) σχολικών/ακαδημαϊκών ετών και να ισχύσει για τους μαθητές που θα εγγραφούν από τον προσεχή Σεπτέμβριο του ’18 στη Α’ Τάξη, όπως πάγια και παραδεδεγμένα ισχύει όλα αυτά τα χρόνια στην Εκπαιδευτική Νομοθεσία. Θα αποφευχθούν με αυτόν τον τρόπο ακραίοι αιφνιδιασμοί, κατάφωρη αδικία των Μαθητών και των Οικογενειών τους και αμφισβητήσεις και αντιπαραθέσεις για τη Νομική Ορθότητα και Υποστάσεώς της.

2ο θεμα: Ενόψει του προγραμματισμού – σχεδιασμού των πανελλαδικών εξετάσεων 2019 θέλουμε να θέσουμε υπόψιν σας μια στρεβλότητα η οποία υπάρχει στην υπουργική Φ.151/43612/Α5 με ΦΕΚ 983/Β/20-03-2018

Στην ανωτέρω απόφαση στο άρθρο 1 παρ. 7 αναγράφεται ο πίνακας των σχολών, τμημάτων και εισαγωγικών κατευθύνσεων που εισάγονται οι υποψήφιοι του τομέα ναυτιλιακών επαγγελμάτων λόγω συνάφειας. Οι συντελεστές βαρύτητας για την εισαγωγή των υποψηφίων του τομέα σε αυτές τις σχολές ορίζονται στο άρθρο 15 παρ.1Α της ίδιας απόφασης. Έτσι δίνεται συντελεστής βαρύτητας 3,5 για τα μαθήματα ειδικότητας.

Σύμφωνα με την ίδια απόφαση στο άρθρο 15 παρ.1Β οι υποψήφιοι που θέλουν να εισαχθούν σε σχολές της κοινής ομάδας θα βαθμολογηθούν με αντίστροφους συντελεστές. Έτσι οι συντελεστές βαρύτητας στα μαθήματα ειδικότητας γίνονται 1,5.

Στην κοινή ομάδα ανήκουν και οι Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ).

Εφόσον οι συντελεστές βαρύτητας του αρ.15 παρ.1Α είναι βάσει συνάφειας των σχολών με τον τομέα και με το δεδομένο ότι η κύρια κατεύθυνση των μαθητών του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων είναι οι ΑΕΝ, θεωρούμε άδικο και στρεβλό οι σχολές αυτές να μην βρίσκονται και στις σχολές τμήματα του πίνακα της παρ.7 του αρ.1 για τον Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων, έτσι ώστε οι συντελεστές βαρύτητας των μαθημάτων ειδικότητας για τους υποψηφίους του τομέα να είναι 3,5 λόγο συνάφειας.

Υπενθυμίζουμε πως με την τροποποιητική απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1610/Β/9-10-18 και την ειδική μνεία της παραγράφου 3 για τους συντελεστές βαρύτητας, επί της ουσίας, δεν επιλύθηκε το συγκεκριμένο θέμα, παρά πήρε αναβολή για το επόμενο σχολικό έτος. Αιτούμεθα να διορθωθεί αυτή η στρέβλωση και η αδικία εις βάρος των μαθητών του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων και να ενταχθούν οι ΑΕΝ (πλοιάρχων & μηχανικών) στους πίνακες του άρθρου 1 της παρ. 7."