Τοποθετήθηκε ο κυματογράφος στη θαλάσσια περιοχή του Νότιου Λιμένα Πατρών. 

Βίντεο με υποβρύχια πλάνα από την τοποθέτησή του κυματογράφου καταγράφει όλη την επιχείρηση. Ο κυματογράφος θα παρέχει σημαντικά στοιχεία σχετικά με το φαινόμενο διάβρωσης των ακτών.

Σημειώνεται πως η τοποθέτηση του κυματογράφου, μαζί με τον υπόλοιπο εγκατασταθέντα εξοπλισμό (μετεωρολογικοί σταθμοί και παλιρροιογράφοι), εντάσσεται στα πλαίσια του προγράμματος «TRITON», το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020 και αποτελεί μία πρωτοβουλία για την αντιμετώπιση του φαινομένου της διάβρωσης των ακτών και των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στις Περιφέρειες της Δυτικής Ελλάδας και της Απουλίας. 

O συνολικός  προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 858.000 ευρώ με προβλεπόμενη διάρκεια 24 μήνες (Απρίλιος 2018-Απρίλιος 2020). Επικεφαλής Εταίρος είναι η Περιφέρεια Απουλίας και συμμετέχουν ως Εταίροι, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, το Ευρώ-Μεσογειακό Κέντρο για την Κλιματική Αλλαγή, το Πανεπιστήμιο Πατρών και ο ΕΟΕΣ Εύξεινη Πόλη.


2019.10.22 ΠΔΕ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΥΜΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΣΤΟ ΝΟΤΙΟ ΛΙΜΑΝΙ ΠΑΤΡΑΣ