Για τις ευρωπαϊκές κοινωνίες του 21ου αι. είναι κεκτημένο ο στρατηγικός σχεδιασμός της πολιτικής να προηγείται των θεσμικών και νομοθετικών παρεμβάσεων. Η Δημόσια υγεία είναι η μελέτη και η πρακτική αντιμετώπιση των κινδύνων για την υγεία ενός πληθυσμού. Δίνει ιδιαίτερο βάρος στο κοινωνικό πλαίσιο της νόσου και εστιάζει στη βελτίωση της υγείας σε όλη την κοινωνία. Η επίτευξη του στόχου της δημόσιας υγείας είναι να βελτιώσει τη ζωή μέσα από τη πρόληψη ή τη θεραπεία της νόσου. Το 1920, ο Winslow ορίζει τη δημόσια υγεία "η επιστήμη και η τέχνη της πρόληψης της νόσου, η παράταση της ζωής και η προώθηση της υγείας, μέσω της οργανωμένης προσπάθειας και των συνειδητών επιλογών της κοινωνίας, των οργανισμών, των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων καθώς και των ατόμων". Ακόμα και σε περιόδους κρίσης όπως η σημερινή δεν πρέπει να απεμπολείται το δικαίωμα της Δημόσιας Υγείας του πληθυσμού. Η Δημόσια Υγεία λοιπόν στο προσκήνιο και η πρόληψη στο επίκεντρο της λειτουργίας ενός κοινωνικού κράτους αναδεικνύουν τον καθοριστικό ρόλο που έχει η υπεύθυνη και συνεχής ενημέρωση των πολιτών σε ζητήματα Δημόσιας υγείας.