Σε αποχή από την αποκομιδή των απορριμμάτων έχουν προχωρήσει οι εργαζόμενοι στον Τομέα Καθαριότητας του Δήμου Πατρέων μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Οι εργαζόμενοι συμμετέχουν σε πανελλαδικές κινητοποιήσεις του κλάδου τους με αποτέλεσμα να έχουν συγκεντρωθεί "βουνά" σκουπιδιών σε αρκετά σημεία του κέντρου αλλά και των συνοικιών.

Η κατάσταση μπορεί να γίνει χειρότερη τις επόμενες μέρες, εφόσον οι εργαζόμενοι αποφασίσουν κλιμάκωση των κινητοποιήσεων τους.