«Λίφτινγκ» ύψους 30.714,81 ευρώ σε όλες τις σχολικές μονάδες του Δήμου Ερυμάνθου ξεκινά άμεσα, μετά και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Δήμαρχο, Θεόδωρο Μπαρή και τον εργολάβο που ανέλαβε το σημαντικό αυτό έργο, το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ.

Πρόκειται για εργασίες επισκευής και συντήρησης όλων των σχολικών κτιρίων, καθώς και για παρεμβάσεις στους αύλειους χώρους τους.

Όπως δήλωσε ο Δήμαρχος «πρόκειται για ένα σημαντικό έργο που καλύπτει τις επισκευαστικές ανάγκες όλων των σχολικών συγκροτημάτων του Δήμου μας. Βασικός μας στόχος είναι να εξασφαλιστούν οι καλύτερες δυνατές συνθήκες για τους μαθητές μας. Τα σχολεία μας δεν είναι μόνο χώρος μάθησης, αλλά και κοιτίδες γνώσης, πολιτισμού και ζωής! Θέλουμε τα παιδιά μας να έχουν ασφαλείς, άνετους και αξιοπρεπείς χώρους. Ο Δήμος μας κατάφερε να εντάξει το σημαντικό αυτό έργο στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, ενώ θα συνεχίσουμε τις προσπάθειες με κάθε μέσο για την αντιμετώπιση όλων των ζητημάτων για την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων».

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ

Προβλέπονται εργασίες ασφαλτόστρωσης στον αύλειο χώρο 315,00 τ.μ. έμπροσθεν του κτιρίου, καθώς και τοποθέτηση σιδηράς προστατευτικής μπάρας σχήματος «Π», έξωθεν της κεντρικής εισόδου του σχολείου.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΣΩΜΑΤΟΣ

Προβλέπονται εργασίες ασφαλτόστρωσης στον αύλειο χώρο 670,00 τ.μ. όπισθεν του κτιρίου, επί βάσεως οδοστρωσίας.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΑΡΡΩΝ

Προβλέπονται εργασίες καθαίρεσης βλαβείσας πλακόστρωσης 20,52 τ.μ. (λόγω ύπαρξης ριζών δένδρων) και τοποθέτηση νέων, αφενός στο τμήμα αυτό, αφετέρου και σε έτερο τσιμεντοστρωμένο τμήμα 70,00 τ.μ., στον αύλειο χώρο.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΟΝΤΙΟΥ

Προβλέπονται εργασίες κατασκευής πλάκας από σκυρόδεμα C16/20, διαστάσεων 6,50 Χ 6,50 m και πάχους 0,15 m, ελαφρά οπλισμένης από δομικό πλέγμα Τ196. Η πλάκα θα κατασκευασθεί στον αύλειο χώρο, με σκοπό την έδραση επ’ αυτής μεταλλικού οικίσκου στέγασης γραφείου/αίθουσας.

ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΡΥΜΑΝΘΕΙΑΣ

Προβλέπονται εργασίες κατασκευής πεζοδρομίου πλάτους 0,65 m στη νοτιοδυτική πλευρά του συγκροτήματος και κατά μήκος της Ε.Ο. Ερυμάνθειας - Καλεντζίου . Το συνολικό μήκος πεζοδρόμησης (κρασπέδου) ανέρχεται σε 100 μ. περίπου.

ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΟΥ

Προβλέπονται εργασίες επίστρωσης δαπέδου καλαθόσφαιρας διαστάσεων 28,00 Χ 15,00 m, επί υφιστάμενου ασφαλτοστρωμένου. Αναλυτικά:

Κατασκευή χυτού αυτοεπιπεδούμενου δαπέδου αθλοπαιδιών εξωτερικών και εσωτερικών χώρων ενδεικτικού τύπου ή ισοδύναμου ELASTOTURF , διαστάσεων 28,00 Χ 15,00 m.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΙΑΔΑ

Προβλέπονται εργασίες επισκευής τμήματος περίπου 110 m2 της υφιστάμενης στέγης. Συγκεκριμένα στο ανατολικό τμήμα της στέγης, απαιτείται αλλαγή της τεγίδωσης (τεγίδες και επιτεγίδες), με νέα από ξυλεία πριστή και με διαστάσεις διατομής 0,15 Χ 0,08 m (τεγίδα) και 0,05 Χ 0,05 m (επιτεγίδα), καθώς και αντικατάσταση των τυχόν σπασμένων κεράμων.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑΣ

Προβλέπονται κατασκευή και τοποθέτηση στάσης λεωφορείου (μεταλλικό στέγαστρο), με πάγκο μεταλλικό διαστάσεων.