Θεία Λειτουργία στην Αίθουσα του Συλλόγου «Ο Πρωτόκλητος»