Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ) προειδοποιεί τους καταναλωτές να μην αγοράζουν ή κάνουν χρήση συγκεκριμένων προϊόντων διατροφής που πωλούνται μέσω διαδικτύου.

Τα προϊόντα που απαγορεύει ο ΕΟΦ είναι τα παρακάτω

Actifix,
Alergoxin,
Alvofix,
Androfix,
Anemoprotect,
Arthroactal,
Arthrofix Regenerator,
Arthroxin,
Bioactal,
Broncho Cleaner,
Calmofix,
Carcinofix,
Cardioxin,
Cell Cleaner,
Cholesterol Cleaner,
Colofix,
Colon Cleaner,
Cugi,
Dermoactal,
Diabexin,
Fat Burner,
Figurafix,
Flevofix,
Gallfix,
Gastroxin,
Glycofix,
Happy Man,
Happy Woman,
Hepa Cleaner,
Helicofix,
Heparixin,
Immunixin,
Lymphafix,
Manfix,
Manmax,
Menoprotect,
Multifix,
Multitonic,
Nephrofix,
Paki,
Parasite Cleaner,
pHmodulator,
Podagro Protect,
Podagrofix,
Pulsfix,
Relaxan,
SlimX5,
Strong kids,
Triactal,
Uroxin,
Varixin,
View protect,
View fix,
Womafix,
Womanixin
Youth Booster.

Τα εν λόγω προϊόντα διακινούνται μέσω Διαδικτύου ως συμπληρώματα διατροφής, παρουσιάζονται, ωστόσο, ως φάρμακα, καθώς, κατά τη διαφήμισή τους, γίνεται αναφορά σε πλήθος θεραπευτικών ενδείξεων.
Σύμφωνα με τον ΕΟΦ «τα προϊόντα δεν έχουν αξιολογηθεί ως προς την αποτελεσματικότητα και την ασφάλειά τους με συνέπεια να ελλοχεύει σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια υγεία».
Υπεύθυνη για την κυκλοφορία τους , αναφέρει ο ΕΟΦ «φέρεται η εταιρεία Biotica 1961» και υπενθυμίζει ότι επανειλημμένα έχει προχωρήσει σε έκδοση δελτίων Τύπου για πολλά από τα ανωτέρω προϊόντα (28/9/2017, 23/11/2017, 18/6/2018).
Σημειώνει ότι «κατά το χρόνο έκδοσης των προηγούμενων δελτίων Τύπου, «τα προϊόντα διακινούνταν από την εταιρεία Botanica Healthy Life, με τα ίδια στοιχεία επικοινωνίας όπως η Biotica. Έπειτα από σχετική διερεύνηση, διαπιστώθηκε ότι η έδρα και τα στοιχεία επικοινωνίας που δηλώνουν οι δύο εταιρείες στις ιστοσελίδες τους είναι απολύτως ψευδή. Είναι ενδεικτικό ότι οι τηλεφωνικοί αριθμοί δεν αντιστοιχούν σε πραγματικές τηλεφωνικές συνδέσεις, καθώς παραλείπεται ένα ψηφίο».