Καταγγελία έγινε στην σελίδα "Πάτρα, αυτά που δεν λέγονται" για τον τρόπο που τα συνεργεία καθαριότητας του δήμου της Πάτρας μαζεύουν τα απορρίμματα. 

Σύμφωνα με τα όσα υποστηρίζονται στην καταγγελία αυτή σε αρκετές περιπτώσεις τα απορριμματοφόρα του δήμου μαζεύουν μαζί, βάζοντας στον ίδιο "τορβά", όλα τα σκουπίδια, τόσο αυτά που προέρχονται από τους κάδους της ανακύκλωσης, όσο και τα άλλα που είναι από τους κανονικούς κάδους για τα απορρίμματα. 

Όλα αυτά τη στιγμή που ο δήμος έχει προχωρήσει σε εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών για το θέμα της ανακύκλωσης, ενώ έχει προμηθευτεί όχι μόνο μπλε κάδους, αλλά και καφέ που είναι για τα βιολογικά απόβλητα. Μια δουλειά που ασφαλώς αναιρείται όταν τα συνεργεία του δήμου βάζουν όλα τα απόβλητα στο ίδιο καζάνι. 

Πάντως, από πλευράς δήμου αυτό που τονίζεται είναι ότι οι περιπτώσεις αυτές είναι μεμονωμένες και ότι τα συνεργεία του δήμου, αλλά και ο ιδιώτης που έχει αναλάβει εν μέρη το θέμα της ανακύκλωσης, κάνουν κανονικά την δουλειά τους. Ωστόσο, οι Πατρινοί θα πρέπει να μάθουν και αυτοί από την πλευρά τους να ξεχωρίζουν τα σκουπίδια τους, πετώντας το καθένα στον κάδο που του αντιστοιχεί.