Πλουσιότερος κατά 100.000 ευρώ έγινε ένας Πατρινός καθώς κέρδισε στη χθεσινή κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου.

Ο υπερτυχερός έκανε σωστή επιλογή από τα λαχεία που του πρότεινε ο λαχειοπώλης Άγγελος Τζουανόπουλος.

Μέσω της διανομής του πρακτορείου του Βλάση Μπαλασόπουλου, ο υπερτυχερός, πήρε από τον λαχειοπώλη τον αριθμό 52601 σειρά 3 του Λαϊκού Λαχείου.