«Το κράτος έχει συνέχεια», επισημαίνει ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας απαντώντας σε ερώτηση στη Βουλή αναφορικά με την αδυναμία ακύρωσης-καταγγελίας της Συμφωνίας των Πρεσπών.

Ο κ. Δένδιας τονίζει ότι η Συμφωνία έχει κυρωθεί από την Βουλή και έχει τεθεί σε ισχύ, «κατά συνέπεια, δεν αλλάζει κατά το δοκούν», υπογραμμίζοντας: «Η θεμελιώδης αρχή των διεθνών σχέσεων 'pacta sunt servanda', θα πρέπει να γίνεται σεβαστή και να τηρείται από όλους στη διεθνή σκηνή, συμπεριλαμβανομένων όμορων στη χώρα μας κρατών».

Ολόκληρη η απάντηση του υπουργού Εξωτερικών, που κοινοποιήθηκε στη Βουλή την περασμένη Παρασκευή, έχει ως εξής: «Η διεθνής Συμφωνία των Πρεσπών, ως γνωστόν, έχει κυρωθεί από τη Βουλή των Ελλήνων και έχει τεθεί σε ισχύ από τις 12 Φεβρουαρίου τρέχοντος έτους. Κατά συνέπεια, δεν αλλάζει κατά το δοκούν. Άλλωστε, το κράτος έχει συνέχεια.

Επιπλέον, η θεμελιώδης αρχή των διεθνών σχέσεων 'pacta sunt servanda', θα πρέπει να γίνεται σεβαστή και να τηρείται από όλους στη διεθνή σκηνή, συμπεριλαμβανομένων όμορων στη χώρα μας κρατών. Όπως έχει ήδη τονισθεί, το Υπουργείο Εξωτερικών παρακολουθεί στενά και σχολαστικά την πλήρη και συνεπή εφαρμογή της Συμφωνίας. Οσάκις διαπιστώνονται καθυστερήσεις, ελλείψεις ή στρεβλώσεις στην εφαρμογή της από την άλλη πλευρά προβαίνει σε όλες τις δέουσες ενέργειες, συμπεριλαμβανομένων των διαβημάτων».