Η Συντονιστική Επιτροπή Κατοίκων για την μη αντιδρόμηση των οδών Κανακάρη & Κορίνθου, κατέθεσε κατά την διάρκεια του Δημοτικού Συμβουλίου,"ένσταση" στο θέμα με αριθμό 20 της ημερησίας Διάταξης, το οποίο αφορούσε την έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Προμήθεια Φωτεινών Σηματοδοτών, υλικών Κατακόρυφης και Οριζόντιας Σήμανσης που απαιτούνται για την αντιδρόμηση των Οδών Κορίνθου, Κανακάρη – Ναυαρίνου, Εγκατάσταση και Λειτουργία»
 
Το έγγραφο της  "ένστασης", διανεμήθηκε σε όλες τις Παρατάξεις και  στα παρόντα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.

Συγκεκριμένα στην ένσταση αναφέρεται: 

"Αξιότιμοι Κύριοι,

Σχετικά με την κατάθεση και συζήτηση του θέματος με αριθμό 20, που αφορά την 3η  έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωση του έργου «Προμήθεια Φωτεινών Σηματοδοτών, υλικών, κ.τ.λ,» με εισηγητή τον αντιδήμαρχο κ. Κορδά και την κ. Αλεξοπούλου,

Σας καταθέτουμε την ένστασή μας, όπου βάσει της απάντησης σε έγγραφό μας που λάβαμε ως «Συντονιστική Επιτροπή» από τον Δήμου, στις 29/08/2019 αριθ.πρωτ.: 40294/2019, για τους λόγους:

  1. Έχει γίνει διαγωνισμός στις 18-07-2019, με σκοπό να μελετηθούν οι μελλοντικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις της πόλης, τον οποίο διαγωνισμό θα παραλάβει η Δημοτική αρχή μετά τον Φεβρουάριο του 2020.
  2. Τα αποτελέσματα του ανωτέρω διαγωνισμού, και οποιαδήποτε άλλα υπάρχουν και σχετίζονται με τις μελλοντικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, αντιδρομήσεις οδών της πόλης, επιβάλλεται να κατατεθούν στην Δ/νση Τεχνικού Ελέγχου, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για έγκριση, βάσει του άρθρου 52 του Κ.Ο.Κ.
  3. Περαιτέρω δε και βάσει της απαντητικής επιστολής του Δήμου προς εμάς, αναφέρει επί λέξει πως «τα θέματα που αφορούν στο έργο διάνοιξης της οδού Κανακάρη, στην κατασκευή πεζοδρομίων, στις περιβαλλοντικές και οικονομικές μελέτες κ.τ.λ. 

« ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ», δηλ. βάσει αυτού ένας άλλος φορές θα ξεκινήσει μελέτες για τα ανωτέρω, ο οποίος φορέας θα είναι η Περιφέρεια Δυτ. Ελλάδος.

Μετά τα ανωτέρω η όποια έγκριση, παράτασης της ανάθεσης έργου με το σχετικό αντικείμενο, καθίσταται ανεπίκαιρη, εκτός θέματος, 

Ζητάμε να ακυρωθεί, να σταματήσει κάθε δραστηριότητα σε αυτό,

Εν αναμονή των αποτελεσμάτων των όποιων μελλοντικών μελετών εκπονηθούν.

Σας καταθέτουμε λοιπόν την ένστασή μας, την απόρριψη από το Σώμα, για την έγκριση του θέματος της ημερήσιας διάταξης με αριθμό 20…

Και για τους λόγους που έχουμε καταθέσει δημόσια, 

Για την ΜΗ αντιδρόμηση των οδών Κανακάρη, Κορίνθου κ.τ.λ.".