Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Πατρών καλεί τα μέλη στην Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Ομίλου, στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου, το Σάββατο 2-11-2019 και ώρα 8:00πμ, με τα πιο κάτω θέματα:

  1. Έκθεση πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου για το χρονικό διάστημα από 01-01-2019 έως 15-10-2019. Έγκριση και απαλλαγή.
  2. Οικονομικός Απολογισμός για το χρονικό διάστημα από 01-01-2019 έως 15-10-2019 και Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής για το ίδιο διάστημα. Έγκριση και απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
  3. Εκλογή τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής.
  4. Διεξαγωγή αρχαιρεσιών για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου - Εξελεγκτικής Επιτροπής - Πειθαρχικού Συμβουλίου.

Όσοι επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για τα πιο πάνω όργανα παρακαλούνται όπως το γνωρίσουν στο Διοικητικό Συμβούλιο το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 30-10-2019 και ώρα 21:00.

Έναρξη ψηφοφορίας μισή ώρα μετά τη λήξη της Γενικής Συνέλευσης.

Διάρκεια: 4 ώρες

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 3-11-2019 και ώρα 11:00πμ, στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα.

Παρακαλούνται τα μέλη να τακτοποιήσουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις πριν τη Γενική Συνέλευση στο γραφείο του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Πατρών για να μην καθυστερήσει η έναρξη της Γενικής Συνέλευσης.