Με θετικό «μάτι» βλέπει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης τον απολογισμό της ρύθμισης 120 δόσεων για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές στην εφορία.

Σύμφωνα με το υπουργείο Οικoνομικών, οι πολίτες έσπευσαν μαζικά για να υπαχθούν στη ρύθμιση 120 δόσεων. Είναι χαρακτηριστικό ότι συνολικά υποβλήθηκαν 722.109 αιτήσεις από οφειλέτες για ένταξη στη ρύθμιση 120 δόσεων.

Οι συνολικές οφειλές, για τις οποίες αιτήθηκαν να ρυθμιστούν, υπολογίζονται στα 7,1 δισ ευρώ. Από το σύνολο των αιτήσεων, 217.276 είναι ακόμη εκκρεμείς.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει το υπουργείο Οικονομικών, «η επιτυχία αυτή (σς: σε ό,τι αφορά τις 120 δόσεις) καθίσταται ακόμα μεγαλύτερη αν ληφθεί υπόψη ότι το 70% του συνόλου των οφειλετών αντιστοιχεί σε μικροοφειλέτες με χρέος έως 500 ευρώ και οι οποίοι δεν είχαν ουσιαστικό λόγο να ενταχθούν στη ρύθμιση, καθώς και σε οφειλέτες με χρέη παλαιών ετών των οποίων η είσπραξη καθίσταται ιδιαιτέρως δύσκολη».