Κανονικά θα λειτουργήσει από Δευτέρα ο Προαστιακός της Πάτρας.

Σύμφωνα με το διαχειριστή της σελίδας "Φίλοι Προαστιακού Σιδηροδρόμου Πάτρας" Βασίλης Γκλαβάς: 

"Από Δευτέρα θα δρομολογηθεί τριπλός συρμός στο δρομολόγιο των 08:30 προς Ρίο..Τα τροφοδοτικά λεωφορεία λειτουργούν ως εξής..Όταν είναι ένα πάει πρώτα Νοσοκομείο και έπειτα επιστρέφει από Πρυτανεία. Επίσης στο δρομολόγιο των 08:50 από Καστελλόκαμπο προς Πανεπιστήμιο/Νοσοκομείο μπαίνει βοηθητικά και του Αγίου Βασιλείου στη διαδρομή προς Νοσοκομείο.. Από Νοσοκομείο- Παιδαγωγικό - με κατεύθυνση τον Καστελλόκαμπο εισέρχεται του Αγίου Βασιλείου τις απογευματινές ώρες 17:50, 18:50 & 19:50.. Γίνονται κινήσεις για να φέρουν ένα αρθρωτό αλλά δεν γνωρίζω αν καρποφορήσει η όλη προσπάθεια.. Κανονικά χρειάζονται 3 αρθρωτά..."