Έγινε και αυτό... 

Τα νέα φανάρια της αντιδρόμησης λειτούργησαν στην Κορίνθου και την Τριών Ναυάρχων πριν από μερικές ώρες. Ωστόσο, όπως εύκολα μπορεί να διαπιστώσει ένας οδηγός ή ένας πεζός, θα δημιουργηθεί πρόβλημα με τον τρόπο που έχουν τοποθετηθεί. Βρίσκονται βλέπετε στην ίδια φορά με τα αυτοκίνητα και είναι κρυμμένα πίσω από κολόνες. 

Αποτέλεσμα όλων αυτών; Ένας οδηγός να μην μπορεί εύκολα να τα διακρίνει. Ελπίζουμε οι αδυναμίες αυτές να επιδιορθωθούν όταν το έργο λειτουργήσει κανονικά. Από το 2020 και μετά πιθανότατα, δηλαδή, αφού η καθυστέρηση ήδη έχει πάρει και νέα παράταση, όπως δείχνουν τουλάχιστον τα δεδομένα που υπάρχουν μέχρι ώρας.