Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πατρέων θα συνεδριάσει την 9η Οκτωβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16.00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, στο κτίριο Λαδόπουλου, με τα παρακάτω θέματα:

1. Λήψη απόφασης επί εγγράφου του Συλλόγου Υπαλλήλων Δήμου Πατρέων, σχετικά με την μετατροπή συμβάσεων εργαζομένων – συμβασιούχων ΙΔΟΧ στον Κοινωνικό Οργανισμό και στο Δημοτικό Βρεφοκομείο, σε αορίστου χρόνου, δεομένου ότι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες (σχετικό έγγραφο του Συλλόγου Υπαλλήλων Δήμου Πατρέων)
2. Άνοιγμα λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος και μεταφορά των πλεοναζόντων ταμειακών διαθέσιμων (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντιδήμαρχος)
3. Η υπόγεια διέλευση από τον αστικό ιστό της πόλης της νέας σιδηροδρομικής γραμμής (εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
4. Η κατασκευή του έργου της νέας οδού Πατρών - Πύργου και η νότια χάραξη (εισηγητής κ. Δήμαρχος).
5. Αναγνώριση οφειλής σε χρήμα προς τους εργαζόμενους του Δήμου Πατρέων, για τα μέσα ατομικής προστασίας, που δεν τους έχουν χορηγηθεί τα έτη 2012 & 2014, όπως και για το γάλα που δεν τους είχε χορηγηθεί το 2013 - Τροποποίηση των αριθ. 1033/19.12.2018 και 258/12.04.2019 (ορθή επανάληψη) αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Ελ. Αννίνου - Αρμ. Δ/ντρια).
6. Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου ΝΠΔΔ Σχολικής Επιτροπής Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Π. Πετρόπουλος - Αντ/ρχος)
7. Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου ΝΠΔΔ Σχολικής Επιτροπής Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Π. Πετρόπουλος - Αντ/ρχος)
8. Ορισμός Προέδρου και μελών της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Πατρέων, για την περίοδο 2019 – 2021 (εισηγητής: Π. Πετρόπουλος - Αντ/ρχος)
9. Ορισμός Διοικούσας Επιτροπής Παμπελοποννησιακού Σταδίου (εισηγητής: Π. Πετρόπουλος - Αντ/ρχος, Ι. Κάκκου- Αρμ. Δ/ντρια ).
10. Συγκρότηση Επιτροπής Αθλητισμού Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Π. Πετρόπουλος - Αντ/ρχος, Ι. Κάκκου- Αρμ. Δ/ντρια ).
11. Ορισμός Διοικούσας Επιτροπής Αθλητικών Δημοτικών Εγκαταστάσεων Λαδόπουλου, Παναγίας Αλεξιώτισσας και Ροϊτίκων (εισηγητής: Π. Πετρόπουλος - Αντ/ρχος, Ι. Κάκκου- Αρμ. Δ/ντρια ).
12. Ορισμός Διοικούσας Επιτροπής Δημοτικών Ποδοσφαιρικών Γηπέδων (εισηγητής: Π. Πετρόπουλος - Αντ/ρχος, Ι. Κάκκου- Αρμ. Δ/ντρια ).
13. Ορισμός εκπροσώπου Δήμου Πατρέων στο Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας (εισηγητής: κ. Δήμαρχος)
14. Τροποποίηση εγκεκριμένου ταφολογίου στο Α΄ Δημοτικό Κοιμητήριο (εισηγητής: Α. Αθανασόπουλος – Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).
15. Τροποποίηση εγκεκριμένου ταφολογίου στο Β΄ Δημοτικό Κοιμητήριο (εισηγητής: Α. Αθανασόπουλος – Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).
16. Τροποποίηση εγκεκριμένου ταφολογίου στο Δημοτικό Κοιμητήριο Σουλίου (εισηγητής: Α. Αθανασόπουλος- Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος- Αρμ. Δ/ντής) (αριθ. 2639)
17. Τροποποίηση εγκεκριμένου ταφολογίου στο Δημοτικό Κοιμητήριο Σουλίου (εισηγητής: Α. Αθανασόπουλος- Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος- Αρμ. Δ/ντής). (αριθ. 2642)
18. Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανακατασκευή οδών και τεχνικών έργων στο Νότιο τομέα του Δήμου Πατρέων 2017» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής ).
19. Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης οδού στην Καρυά Πατρών» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής)
20. Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Προμήθεια Φωτεινών Σηματοδοτών, υλικών Κατακόρυφης και Οριζόντιας Σήμανσης που απαιτούνται για την αντιδρόμηση των Οδών Κορίνθου, Κανακάρη – Ναυαρίνου, Εγκατάσταση και Λειτουργία» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου Δ/ντρια ).
21. Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (τακτοποιητικού) του έργου με τίτλο: «Τσιμεντοστρώσεις οδών στο Δήμο Πατρέων και στο Δ.Δ. Ρίου» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής ).
22. Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή – Συντήρηση οδών Νοτίου Διαμερίσματος» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).
23. Εξέταση ένστασης της Ανώνυμης Τεχνικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΟΔΟΣ Α.Τ.Ε.» που αφορά στο έργο με τίτλο: «Επέκταση πασσαλότοιχου στα όρια οικοπέδου 4ου ΓΕΛ Πατρών με πάροδο Αρόης» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).
24. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του φυσικού εδάφους του έργου «Μετατροπή εγκαταστάσεων ΑΣΟ σε εκθεσιακό χώρο» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου Δ/ντρια).
25. Έγκριση του από 16-9-2019 πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Ανάθεση παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφοράς εγγράφων- δεμάτων εσωτερικού- εξωτερικού, για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Πατρέων» (ΕΛΤΑ Α.Ε.) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).
26. Έγκριση πρωτοκόλλων τμηματικής παραλαβής για την υπηρεσία «Συντήρηση – τεχνική υποστήριξη και περιοδικό επανέλεγχο των δημοτικών ανελκυστήρων» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια).
27. Έγκριση της υπ’ αριθ. πρωτ. 1476/23-09-2019 βεβαίωσης καλής εκτέλεσης παροχής νομικών υπηρεσιών (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος).

Επιπλέον, ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα γίνει την 9η Οκτωβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.00, στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, στο κτίριο Λαδόπουλου, με τα παρακάτω θέματα:

1. Υποβολή Ταμειακού Απολογιστικού Πίνακα έτους 2018, για έγκριση (σχετική η αριθ. 205/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής).

2. Οικονομικές καταστάσεις έτους 2018 του Δήμου Πατρέων (σχετική η αριθ. 321/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής).