Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας / Τμήμα Δυτικής Ελλάδας, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, το Σάββατο 5 και την Κυριακή 6 Οκτωβρίου 2019, στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας (ισόγειο), αξιολογούν τις ομάδες που συμμετείχαν στον Μαθητικό Διαγωνισμό “Μετά-Μόρφωση” και βραβεύουν τους νικητές.

Το Σάββατο 5 Οκτωβρίου θα διαγωνιστούν οι 11 σχολικές ομάδες που συμμετείχαν στον διαγωνισμό με 51 μαθητές και 10 καθηγητές, παρουσιάζοντας τις ιδέες τους, που ήδη έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά στην αντίστοιχη επιτροπή αξιολόγησης.

Την Κυριακή 6 Οκτωβρίου και ώρα 19:00 στην αίθουσα του ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας θα πραγματοποιηθεί ανοιχτή εκδήλωση προβολής όλων των ιδεών των συμμετεχόντων όπου και θα βραβευτούν οι νικητές του διαγωνισμού.

Σκοπός του διαγωνισμού αυτού που διοργάνωσε το ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας, στα πλαίσια του ρόλου του, μαζί με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, ήταν οι μαθητές της περιοχής μας να αξιοποιήσουν την δύναμη μυαλού τους έτσι ώστε να προτείνουν έξυπνες ιδέες που θα μπορούσαν με την υλοποίηση τους, έστω και σε βάθος χρόνου, να βελτιώσουν τις ζωές των κατοίκων της περιοχής μας. Οι άξονες υποβολής ιδεών που είχαν προταθεί από το ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας και στους οποίους κλήθηκαν τα παιδιά να συμμετάσχουν ενδεικτικά ήταν:

  • Περιβάλλον και Υποδομές
  • Εξοικονόμηση Ενέργειας και Ανανεώσιμες Πηγές
  • Αξιοποίηση Φυσικών Πόρων
  • Απόβλητα-Απορρίμματα-Ρύπανση
  • Όραμα για την πόλη του μέλλοντος

Οι ομάδες που έχουν υποβάλλει τις ιδέες τους και θα διαγωνιστούν είναι οι κάτωθι: