Ο Δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης, με απόφασή του όρισε τους Βοηθούς Δημάρχου και τους Άμισθους Συμβούλους του.

Πιο συγκεκριμένα Βοηθοί Δημάρχου ορίζονται:

Ειρήνη Γκέστα βοηθός Δημάρχου για θέματα ακίνητης περιουσίας.

Γεώργιος Μαγιάκης βοηθός Δημάρχου για τον συντονισμό του Κέντρου Εκπαιδευτικών Δράσεων – Ημερήσιων Κατασκηνώσεων.

Δημήτρης Πελεκούδας βοηθός Δημάρχου για παρακολούθηση του Τμήματος Αυτεπιστασίας Ασφαλτοστρώσεων. Για την δημιουργία – παρακολούθηση δομής άμεσης επέμβασης σε κοινόχρηστους – κοινωφελείς χώρους. Για την επανασύνδεση κομμένων ρευμάτων.

ΑΜΙΣΘΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Δημήτρης Αϊβαλής άμισθος σύμβουλος σε θέματα Λειτουργίας - Εικόνας Πόλης.

Άντα Δημοπούλου άμισθος σύμβουλος σε θέματα αδέσποτων ζώων.

Στάθης Κεραμιδάς άμισθος σύμβουλος σε θέματα Επικοινωνίας.

Δημήτρης Σπαρτινός άμισθος σύμβουλος σε θέματα Περιβάλλοντος.

Παύλος Στάμος άμισθος σύμβουλος σε θέματα Πολεοδομικά – Κυκλοφοριακά. 

Αργύρης Φιλιππόπουλος άμισθος σύμβουλος σε θέματα Κοινοτήτων.