Η Βουλή έδωσε στη δημοσιότητα τα Πόθεν Έσχες των πολιτικών, δηλώσεις οι οποίες αφορούν στα έτη 2016 (χρήση 2015), 2017 (χρήση 2016) και 2018 (χρήση 2017).

Οι δηλώσεις της περιουσιακής κατάστασης των ετών 2016, 2017, 2018 (χρήσεις 2015, 2016 και 2017) των πολιτικών προσώπων θα παραμείνουν αναρτημένες στον διαδικτυακό τόπο της Βουλής για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η θητεία των υπόχρεων, πλέον τριών ετών από τη λήξη αυτής.

Σε ότι έχει να κάνει με τους πολιτικούς της Αχαΐας τα πόθεν έσχες έχουν ως εξής:

Σία Αναγνωστοπούλου

Ανδρέας Κατσανιώτης

Νίκος Νικολόπουλος

Νίκος Καραθανασόπουλος

Κωνσταντίνος Σπαρτινός

Ανδρέας Ριζούλης

Ιάσων Φωτήλας

Θεόδωρος Παπαθεοδώρου