Αρκετό ενδιαφέρον είχε η έρευνα που έκανε η διαΝΕΟσις για την κατάσταση των γεφυρών και των γεφυριών της Ελλάδας, με αφορμή τα περιστατικά κατάρρευσης που έχουν συμβεί στην Κρήτη, στην Καβάλα και αλλού. 

Με βάση τα στοιχεία που έφερε στη δημοσιότητα η έρευνα αυτή ένα μεγάλο μέρος των 17.000 περίπου γεφυρών που έχουμε στην Ελλάδα είναι σε κακή κατάσταση και έχουν φτιαχτεί με κανονισμούς που δεν αντιστοιχούν στους σύγχρονους όρους ασφάλειας και προστασίας. 

Στην Πάτρα το πλέον χαρακτηριστικό παράδειγμα που επιβεβαιώνει την έρευνα αυτή είναι οι δίδυμες γέφυρες στον Χάραδρο που συνδέουν την Ολυμπία Οδό, με την Περιμετρική στον κόμβο Κ1, ανατολικά της Παράκαμψης των Πατρών. 

Στις δύο γέφυρες πιθανολογούνται φαινόμενα υπερκαταπόνησης λόγω της φαινόμενης υποβάθμισης της στατικής ακεραιότητας. Σύμφωνα με την τεχνική έκθεση επιθεώρησης που πραγματοποιήθηκε μετά από οπτικό έλεγχο και επί τόπου δοκιμές, διαπιστώνονται μεταξύ άλλων σοβαρές βλάβες όπως: Θραύση σκυροδέματος, ρωγμές μεγάλου ανοίγματος, αποδιοργανωμένα και αποχωρισμένα τεμάχια σκυροδέματος, ράβδοι οπλισμού που έχουν αστοχήσει, κ.ά.

Για να αποφευχθούν ατυχήματα και καταρρεύσεις, μέσω της έρευνας προτείνεται η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου Εθνικού Μητρώου Γεφυρών, με πλήρη στοιχεία για την κατασκευή και το ιστορικό κάθε γέφυρας, καθώς και αξιολόγηση της κατάστασής της με βαθμό αντοχής, με τακτικές επιθεωρήσεις και ετήσιο πρόγραμμα συντήρησης.

Η έρευνα εκτός των άλλων συστήνει επίσης άμεση επέμβαση στις «επικίνδυνες γέφυρες» με τη δημιουργία μιας πλατφόρμας στην οποία εθελοντές μηχανικοί θα μπορούν να καταχωρούν στοιχεία που αφορούν ευπαθείς γέφυρες της περιοχής τους, οι οποίες κρίνουν ότι θα πρέπει να ελεγχθούν με σύγχρονα τεχνικά μέσα.