Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η Ημερίδα για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις στο πλαίσιο έργου GPP4Growth του Πανεπιστημίου Πατρών, στις 20/09/2019στο Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών

Το Πανεπιστήμιο Πατρών και συγκεκριμένα το «Εργαστήριο Κατανεμημένων Συστημάτων & Τηλεματικής» συμμετέχει στο έργο «Green Public Procurement for resource-efficient regional growth (GPP4Growth)» ως επικεφαλής εταίρος. Στο συγκεκριμένο έργο συμμετέχουν 9 εταίροι από 9 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ελλάδα, Ιταλία, Πολωνία, Βέλγιο, Ισπανία, Λετονία, Βουλγαρία, Ιρλανδία, Μάλτα). Tο έργο εντάσσεται στο πλαίσιο του Interreg Europe, ενώ συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Αναλυτικές πληροφορίες για το έργο μπορείτε να βρείτε στην σελίδα  https://www.interregeurope.eu/gpp4growth/

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου πραγματοποιήθηκε ημερίδα με τίτλο «Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις» και η 6η Συνάντηση Ενδιαφερομένων Μερών του έργου. Στην ημερίδα απεύθυναν χαιρετισμό, ως εκπρόσωποι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ο κ. Φωκίων Ζαΐμης, Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας και ο κ. Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικής Πολιτικής και Διοίκησης και συμμετείχαν ως ομιλητές οι κ.κ.: οι κ.κ. Κωνσταντία Πατελοδήμου, (Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό Πληροφορικής, Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, Διεύθυνση Εθνικής Βάσης Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων και Ηλεκτρονικής Υποστήριξης), Μαρία Διαμαντοπούλου (Δ/νση Οικονομικού και Δημοσιονομικού Ελέγχου, Τμήμα Προμηθειών, Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας), Θωμάς Σταυρόπουλος, Δικηγόρος, Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου, Δημήτρης Σκούρας (Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Πατρών), Χρήστος Μπούρας (Καθηγητής Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής Πανεπιστημίου Πατρών).

Οι παρουσιάσεις της σημερινής Ημερίδας αποτέλεσαν πηγή προβληματισμού για την συνέχεια και αφορμή εποικοδομητικής συζήτησης έτσι ώστε το Σχέδιο Δράσης του έργου να γίνει εφαλτήριο και να ενσωματωθούν τα πράσινα κριτήρια στις Δημόσιες Συμβάσεις.