Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της ερχόμενης Τετάρτης 25 Σεπτεμβρίου, θα εκλεγούν τα νέα Δ.Σ. των Νομικών Προσώπων του Δήμου Πατρέων. 

Η Δημοτική Αρχή όπως και το 2014, δεν θα χρησιμοποιήσει την πρόβλεψη του Νόμου που ορίζει ότι τα 3/5 των μελών των Δ.Σ. πρέπει να ανήκουν στην παράταξη της Δημοτικής Αρχής. Θα περιοριστεί στην απλή πλειοψηφία, για να διευκολυνθεί η συμμετοχή περισσότερων παρατάξεων στα Δ.Σ. των Νομικών Προσώπων. 

Επίσης όλες οι δημοτικές παρατάξεις που δεν θα εκλέξουν εκπρόσωπο, θα μπορούν να ενημερώνονται έγκαιρα για τις συνεδριάσεις των Δ.Σ., τα θέματα ημερήσιας διάταξης και θα καλούνται να συμμετέχουν με δικαίωμα λόγου.