Η Διεύθυνση Διά Βίου Μάθησης της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς και Διά Βίου Μάθησης πρόκειται να διοργανώσει το Νοέμβριο τις εξετάσεις του δεύτερου εξαμήνου του 2019 για την πιστοποίηση της Ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της Ελληνικής ιστορίας και του Ελληνικού πολιτισμού για πολίτες τρίτων χωρών και αιτούντες άσυλο, προκειμένου να υποβάλουν αίτηση υπαγωγής στο «καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος». 

Δυνατότητα συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης έχουν όσοι είναι πολίτες τρίτων χωρών ή αιτούντες άσυλο (όχι πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης) και πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

  • είναι ηλικίας 16 ετών και άνω, 
  • μένουν νόμιμα στην Ελλάδα ή ζητούν άσυλο.

Πληροφορίες: Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Πάτρας, Αχαϊκής Συμπολιτείας 20, Ζαβλάνι, Πάτρα. Τηλ: 2610 462086.