Την χρηματοδότηση των 12 νέων δήμων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με 19 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών Τάκης Θεοδωρικάκος.

Με δήλωση του ο κ. Τάκης Θεοδωρικάκος αναφέρθηκε πως η χρηματοδότηση των νέων δήμων θα ενταχθεί στην παράταση του προγράμματος «Φιλόδημος». «Το Υπουργείο Εσωτερικών υποστηρίζει έμπρακτα την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Υπογράψαμε σήμερα την απόφαση, με την οποία δίδουμε 19 εκατ. ευρώ στους 12 νέους δήμους που δημιουργήθηκαν με απόφαση της προηγούμενης κυβέρνησης και δυστυχώς είχαν αφεθεί αβοήθητοι» σημείωσε ο υπουργός.

«Με αυτά τα χρήματα θα μπορέσουν να δημιουργήσουν τις νέες υποδομές και τον διοικητικό μηχανισμό για να εξυπηρετήσουν τους πολίτες τους και να λειτουργήσουν κανονικά» συνέχισε ο κ. Θεοδωρικάκος.
Παράταση των προγραμμάτων Φιλόδημος ανακοίνωσε ο Θεοδωρικάκος

Ταυτόχρονα, ο υπουργός Εσωτερικών Τάκης Θεοδωρικάκος ανακόνωσε τη συνέχιση όλων των προγραμμάτων που είναι ανοιχτά από το Πρόγραμμα «Φιλόδημος» μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου για να διευκολυνθούν όλοι οι δήμοι σε τομείς όπως οι υποδομές, η ύδρευση και κοινωνικές παρεμβάσεις πολύ σημαντικές, όπως είναι το να κατασκευαστούν ράμπες για τα άτομα με ειδικές ανάγκες στις σχολικές εγκαταστάσεις. Νωρίτερα, ο κ. Θεοδωρικάκος είχε ανακοινώσει την παράταση καταβολής χρεών από τους Δήμους ως τα τέλη του χρόνου.

«Τέλος, και αυτό είναι μια πολύ σημαντική προτεραιότητα του Υπουργείου Εσωτερικών, σε συνεργασία με τη νέα διοίκηση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας και με όλους τους δημάρχους που εξελέγησαν, προετοιμάζουμε ένα νέο αναπτυξιακό σχέδιο για τη βελτίωση των υποδομών και της ποιότητας ζωής των πολιτών, το οποίο θα ανακοινώσουμε στην αρχή της νέας χρονιάς» αναφέρει στη δήλωσή του κλείνοντας ο υπουργός.

Τι είναι το πρόγραμμα «Φιλόδημος»

Το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» δημιουργήθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης σε συνεργασία με τη ΜΟΔ. Βασικό στοιχείο του είναι η δανειοδότηση των ΟΤΑ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) μέσω του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για τη χρηματοδότηση των έργων τους.

Οι δήμοι δεν επιβαρύνονται, διότι η αποπληρωμή των επενδυτικών δανείων καλύπτεται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών. Με το πρόγραμμα ενισχύονται οι ΟΤΑ όλης της χώρας, μέσω της κατασκευής έργων και προμήθειας εξοπλισμού στους τομείς:

ύδρευσης, αποχέτευσης
αποκατάστασης Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ)
αγροτικής οδοποιίας
ανέγερσης ή αποκατάστασης δημοτικών κτιρίων
αντιπλημμυρικής προστασίας
αποκατάστασης ζημιών από φυσικές καταστροφές.