Στην δημοσιότητα επαναφέρει με την λήξη της θητείας του ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης Γεώργιος Φαλτσέτος, το χρόνιο και μέχρι στιγμής άλυτο πρόβλημα της διάβρωσης των ακτών στην παραλιακή περιοχή από το Μονοδένδρι μέχρι τα Τσουκαλαίικα,

Απέστειλε μάλιστα και σχετικό έγγραφo στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, εστιάζοντας στην μελέτη «Αντιμετώπιση Διάβρωσης Ακτών Δυτικής Αχαΐας» (Βραχναίικα, Τσουκαλαίικα, Μονοδένδρι, Νιφοραίικα, Καλαμάκι, Αλισσός), που είχε παρουσιαστεί σε ημερίδα του ΤΕE Δυτικής Ελλάδας, σημειώνοντας:

“Πρέπει να επιθεωρηθεί συστηματικά όλο το θαλάσσιο μέτωπο των προαναφερομένων περιοχών με στόχο να διαπιστωθούν οι καταστροφές του αιγιαλού από τις διάφορες επεμβάσεις (κτίσματα, μάνδρες, στηθαία, δρόμοι) ιδιωτών και δήμων.

Ακόμα, να ληφθούν άμεσα μέτρα αφενός για την αντιμετώπιση των επειγουσών και επικειμένων κινδύνων και αφετέρου για την εξασφάλιση ελεύθερης πρόσβασης των πολιτών στις ακτές, ώστε να αποφευχθούν ενδεχόμενα τραγικά συμβάντα, όπως στο «Μάτι» Αττικής και τέλος, να μελετηθεί συνολικά η λήψη αναγκαίων μέτρων και λύσεων, με επιστημονικά κριτήρια, προς αντιμετώπιση των διαχρονικών και τεράστιων προβλημάτων της διάβρωσης των ακτών».

Στην μελέτη του ΤΕΕ πάντως, εκτός των άλλων αναφέρεται ότι οι ανεξέλεγκτες επιχώσεις, κατασκευές έργων που λειτουργούν ως πρόβολοι, κατασκευή εξωστών για την εξυπηρέτηση παραλιακών ταβερνών, κατασκευή παραλιακών δρόμων, κατασκευή υψηλών κατακόρυφων αναλημματικών τοίχων, κατασκευή προβόλων και η αποδεδειγμένη υπερύψωση της μέσης στάθμης της θάλασσας, συντελούν ώστε οι ακτές να υποχωρούν δραματικά, με αποτέλεσμα μέχρι σήμερα να έχει χαθεί πλάτος παραλίας μέχρι και 26 μέτρα.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου ΤΡΙΤΟΝ, χρηματοδοτούμενου από το πρόγραμμα Interreg Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020, προχωρά στην εγκατάσταση μετεωρολογικών σταθμών και παλιρροιογράφων, σε επιλεγείσες θέσεις του Νέου Λιμένα Πατρών και του Λιμένα Κυλλήνης. Επίσης για τα μέσα Οκτωβρίου προγραμματίζεται η πόντιση στην θαλάσσια περιοχή του Νέου Λιμένα Πατρών, του πρώτου κυματογράφου στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.