Συγκροτήθηκε από την ηγεσία του υπουργείου Υγείας η Επιτροπή Αξιολόγησης των υποψηφίων Διοικητών και Αναπληρωτών Διοικητών στα 118 νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας.

Η υπογραφή της σχετικής υπουργικής απόφασης από τον κ. Βασίλη Κικίλια σηματοδοτεί και την έναρξη της διαδικασίας για την αλλαγή των επικεφαλής των νοσοκομείων στο ΕΣΥ. Η Επιτροπή θα αξιολογήσει τους υποψηφίους και θα εισηγηθεί σχετικά στον υπουργό Υγείας.

Σημειώνεται πως με απόφασή του λίγο πριν από τις εκλογές ο τότε αναπληρωτής υπουργός Υγείας κ. Παύλος Πολάκης είχε παρατείνει μέχρι και το τέλος του έτους τη θητεία αρκετών διοικητών.

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, τα μέλη της Επιτροπής είναι οι εξής:

1. Κωτσιόπουλος Ιωάννης, Γενικός Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας.

2. Φακουκάκη Βασιλική, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Υποστήριξης.

3. Καϊτελίδου Δάφνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ).

4. Μαυρομμάτη Δημητρούλα, Σύμβουλος του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ).

5. Βασιλείου Νικόλαος, Διευθύνων Σύμβουλος «Bright Ειδικός Φωτισμός Α.Ε..

Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο Γενικός Γραμματέας του Υπ. Υγείας, ενώ γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται η Γιαννιουδάκη Ευγενία, Προϊσταμένη του Τμήματος Διαχείρισης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της Διεύθυνσης Ανθρωπίνου Δυναμικού και Διοικητικής Υποστήριξης με αναπληρώτρια την Δαμίγου Αικατερίνη, Προϊσταμένη του Τμήματος Διεθνών Οργανισμών της Διεύθυνσης Διεθνών Σχέσεων.