Φύσαγε
και έτρεμε στα φύλλα πανικός
σαν αντί αέρας
έρποντας να πλησίαζαν χιλιάδες φίδια κάτω από τα χόρτα.
Ακουσες τ'αυτοκίνητο και μου άπλωσες χωρίς μιλιά το χέρι.

Σας περιμένουμε όλους (έχετε δεν έχετε χορευτική εμπειρία!) και ως γνωστόν η είσοδος δωρεάν!