Πωλητές/ - τριες αναζητούνται από μεγάλη εταιρεία.

Απαραίτητα προσόντα: απολυτήριο λυκείου, άνεση στην επικοινωνία, διαπραγματευτικές ικανότητες, άμεση διαθεσιμότητα.

Πρόσθετο προσόν θα θεωρηθεί η εμπειρία σε τομείς επικοινωνίας / πώλησης.

Βιογραφικά παρακαλούνται να σταλούν στο e- mail: [email protected]