Στο Δήμο Δυτικής Αχαΐας συγκροτήθηκαν η Οικονομική Επιτροπή και η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για την διετία 2019 -2021 ως εξής:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μυλωνάς Σπυρίδων του Νικολάου, Δήμαρχος

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

  1.  Ορλώφ Κυριάκος του Ιωάννη, 2. Σταυρογιαννόπουλος Σπυρίδων του Γεωργίου, 3. Καμπέρος Ηλίας του Γεωργίου, 4. Παλαιολόγος Κωνσταντίνος Γεωργίου, 5. Νικολάου Χρήστος του Γεωργίου, 6. Ραυτακόπουλος Αθανάσιος Παναγιώτη.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

  1. Μάλλιαρης Γρηγόριος του Βασιλείου, 2. Καραντζάς Άγγελος του Βασιλείου, 3.Πουλίδας, Αθανάσιος Νικολάου, 4. Βερρόπουλος Αναστάσιος του Άγγελου, 5. Τραχάνης Σπυρίδων Ανδρέα, 6. Μπαχράς Ξενοφώντας Ιωάννη.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορλώφ Κυριάκος του Ιωάννη

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

  1. Γκοτσόπουλος Βασίλειος του Αριστείδη, 2. Μάλλιαρης Γρηγόριος του Βασιλείου, 3. Καμπέρος Ηλίας Γεωργίου, 4. Ταπεινός Κωνσταντίνος Νικολάου,  5. Δημόπουλος Σπυρίδων του Ιωάννη, 6. Ορδίτης Αλέξιος  Σπυρίδων. 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

Καραντζάς Άγγελος του Βασιλείου, 2. Σταυρογιαννόπουλος Σπυρίδων του Γεωργίου, 3. Παναγιωτοπούλου Πηνελόπη Αργυρίου, 4. Πουλίδας Αθανάσιος του Νικολάου, 5. Μπαχράς Ξενοφώντας του Ιωάννη, 6. Ραυτακόπουλος Αθανάσιος Παναγιώτη.