«Ναι» στην πρόταση του ΚΚΕ για να τοποθετήσει μνημεία στους ιστορικούς τόπους της Γυάρου και της Μακρονήσου είπε το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων (ΚΣΝΜ) στη σημερινή του συνεδρίαση.

Το ΚΚΕ είχε επιλέξει τα έργα που θέλει να τοποθετήσει μετά από πανελλήνιο καλλιτεχνικό διαγωνισμό που είχε προκηρύξει. Το μνημείο για τη Μακρόνησο φιλοτέχνησε ο γλύπτης Μάρκος Γεωργιλάκης και για τη Γυάρο ο γλύπτης Αντώνης Μυρωδιάς.

Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση από το ΚΚΕ, το ΚΣΝΜ «κατέληξε σε θετική απόφαση και για τα δύο μνημεία. Στη συνεδρίαση εκφράστηκαν από τα μέλη του θετικές γνώμες για το ύφος και τον χαρακτήρα των μνημείων.»

Το ΚΚΕ, τέλος, είναι σε φάση δρομολόγησης των εργασιών για την τοποθέτηση των μνημείων.