Προσωπικώς είμαι κατά πάσης μεταφοράς αρχαίων αντικειμένων ή εκκλησιαστικών εικόνων. Όσοι ενδιαφέρονται να τα αποθαυμάσουν να μεταβαίνουν στον τόπον όπου αυτά υπάρχουν. Στα Μουσεία  ή τις Εκκλησίες. Έλληνες αλλά και εκατομμύρια άνθρωποι μεταβαίνουν στα Μουσεία Λούβρου,  Βρεταννικόν ή άλλων πόλεων για να θαυμάσουν Ελληνικά έργα σπανίας αξίας τα οποία εκλάπησαν από την Ελλάδα και εκτίθενται σε ξένες χώρες. Και τα Οικονομικά οφέλη των χωρών από τα δικά μας έργα, είναι γι’ αυτές τεράστια. Εισπράξεις πολλών εκατομμυρίων!! Εκτός αυτού του λόγου που δεν πρέπει αρχαιότητες ή εικόνες να εξέρχονται της Ελλάδος είναι και ο μέγιστος κίνδυνος καταστροφής ή απωλείας.

Τα συσκευάζουν καλώς αλλά  κάποια πρόσκρουση είναι δυνατόν να επιφέρει ζημίες. Όταν τα μεταφέρουν με αεροπλάνον ποιος εγγυάται την ασφαλή διαδρομήν του σκάφους; Κανείς. Μπορεί να υπάρξει τυχαία απώλεια αλλά και δολιοφθορά. Για τις μεταφορές λέγεται ότι είναι ασφαλισμένα! Η ασφάλεια δεν έχει κανένα όφελος για την σωτηρίαν των μεταφερομένων. Αν χαθούν τι την  θέλομεν την ασφάλειαν;;  Ο Πρωθυπουργός θέλει να μας δανείσει το Βρετανικόν μουσείον τα κλεμμένα του Παρθενώνος! Είναι δικά μας, Δεν θέλομεν δανεισμόν. Ομοιάζει το επιχείρημα αυτό σαν να λέγομεν στον άρπαγα της συμβίας μας «Δάνεισέ μου για ολίγον την γυναίκα μου»!!!! Και ούτε πρέπει να δανείσομεν ποτέ και σε κανένα έργα τέχνης και πολιτισμού. Να έρθουν στην Ελλάδα να τα απολαύσουν.

Το αυτό λάθος γίνεται και με τις εικόνες που τις μεταφέρουν σε διάφορες πόλεις εντός της Ελλάδος. Δεν πρέπει να  μετακοινούνται.  Να πάνε στον τόπον τους να τις προσκυνήσουν όσοι θέλουν. Μήπως με την μεταφοράν στοιχειοθετείται κάποια μορφή εμπορίου;

Καιρός να σταματήσει αυτή η μετακίνηση όλων των σημαντικών  και σπουδαίων έργων. Δεν είναι εφάμιλλα των πλανοδίων. Είναι έργα ανεπανάληπτα και υψίστης πνευματικής προσφοράς και τέχνης. Ας τα σεβαστούμεν ολίγον. Και η πρόταση του πρωθυπουργού να εξαχθούν έργα από την Ελλάδα για να τα θαυμάσουν κάτοικοι άλλων χωρών είναι μέγα λάθος. Να μη δανείσομεν ποτέ τον καλλιτεχνικόν μας πολιτισμόν. Να έρθουν να τον θαυμάσουν εδώ!!!