* Η αγγελία δεν είναι πια σε ισχύ.

Το σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα απαιτεί γνώσεις, δεξιότητες και κριτική σκέψη σε όλες τις βαθμίδες προκειμένου ο μαθητής να μπορέσει να ανταπεξέλθει στις σύγχρονες απαιτήσεις και να λάβει τα απαραίτητα εφόδια που θα τον συντροφεύσουν σε όλη του τη ζωή.

Με γνώμονα αυτό το πλαίσιο η Φιλόλογος Ελένη Γκόρα παραδίδει μαθήματα σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου.

Με κλασική ειδίκευση στο Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας Δ.Π.Θ., Μaster of Arts στη Δημιουργική Γραφή και υποψήφια Διδάκτορας Δημιουργικής Γραφής διαθέτει μεγάλη εμπειρία στο αντικείμενο χρησιμοποιώντας πρόσθετο εποπτικό υλικό, κριτήρια αξιολόγησης αλλά και υποστηρικτικές διδακτικές μεθόδους πάντα με υπευθυνότητα και μεταδοτικότητα.

Η παρουσίαση γίνεται με απλά λόγια της κάθε διδασκόμενης ενότητας, η διδασκαλία με επίλυση ασκήσεων ενώ αναπτύσσονται συγγραφικές τεχνικές για ένα κείμενο πλούσιο σε λεξιλόγιο και επιχειρήματα.