Δεν είναι δυνατόν να είμεθα παίγνιον στο στόμα και στα χέρια των τούρκων καθημερινώς. Απειθούν παντοιοτρόπως. Μας οχλούν καθημερνώς και μας ταπεινώνουν με τις δεκάδες παραβιάσεις που κάνουν στο Αιγαίον Πέλαγος εδώ και τριάντα χρόνια και εμείς αρκούμεθα να διαμηνύομεν σ’ αυτούς αλλά και στους διεθνείς οργανισμούς ότι η τουρκία πρέπει να σεβαστεί το Διεθνές Δίκαιον και τους όρους καλής γειτονίας. Αυτά τα έχει πετάξει στο καλάθι των αχρήστων. Δεν υπολογίζει κανένα και προ πάντων την Ελλάδα, η οποία δεν αντιδρά αλλά αρκείται σε ευχολόγια! Και στα τριάντα χρόνια θεωρεί το Αιγαίον ότι είναι το μισόν δικόν της! αφού εισέρχεται καθημερνώς σ’ αυτό ώσπου να το αρπάξει. Το να αποκρούομεν και να εκδιώχνομεν καθημερινώς τα αεροπλάνα της δεν είναι λύση, Έπρεπε να της είχαμεν απαγορεύσεις ρητώς να μη τα παραβιάζει, ότι έκαμε εκείνη στην Αμερικήν και δεν τα παρεβίασε παρά μιαν φοράν. Με τις αναχαιτίσεις αποβλέπει στο να εξουθενώσει οικονομικώς την Ελλάδα και το πετυχαίνει.

Δεύτερον έπρεπε από καιρού να είχαμεν επεκτείνει τα χωρικά ύδατα στα 12 ν.μ. Το θέλομεν εμείς ή αντιδρούν ξένοι και εμείς υπακούομεν τυφλώς;;; Έπρεπε να είχαμεν ανακηρύξει την ΑΟΖ από πολλά έτη πριν. Τώρα τα πράγματα είναι δύσκολα. Γιατί δεν παραδειγματισθήκαμεν από την Κύπρον;

Ένα άλλον βασικόν θέμα που μας ταπεινώνει συνεχώς είναι οι δεσμεύσεις θαλασσίων ζωνών από την τουρκίαν, στο Αιγαίον για ασκήσεις. Γιατί δεν τις κάνει στην Προποντίδα ή στον Εύξεινον Πόντον; Το Αιγαίον μολύνεται σε μεγάλον βαθμόν από τα πολεμικά πλοία και αεροπλάνα των τούρκων. Ούτε το περιβάλλον μας δεν μπορούμεν να προστατεύσομεν; Μολύνεται η θάλασσα με τις οβίδες και καταστρέφεται η πανίδα μας, Ούτε γι΄ αυτό δεν ενδιαφερόμεθα;; Πριν από δύο χρόνια είχαμεν προτείνει να δεσμεύσει η Ελλάδα ολόκληρον το Αιγαίον Πέλαγος, την Κυπριακήν θάλασσαν και νοτίως της Κρήτης για έναν χρόνον! Είναι εφικτόν; Αν ναι γιατί δεν έγινε; Και γιατί κάθε εβδομάδα η τουρκία δεσμεύει το μισόν Αιγαίον; Είναι νόμιμον για εκείνην ;;; Τώρα απειλεί ότι θα κάμει επέμβαση στην Κύπρον όπως το 1974! Αυτά τα ακούνε οι Διεθνείς Οργανισμοί οι οποίοι στο θέμα της Κύπρου, συνομιλούν με έναν κατακτητήν αντί να τον εκδιώξουν; Τίποτε δεν κάνουν για την Ελλάδα. Αδιαφορία των Οργανισμών για την πολύχρονην κατοχήν της Κύπρου χωρίς να αντιδρούν. Προσωπικώς εμένα σαν ΄Ελληνα δεν με τιμά. ’Εχομεν περιπτώσεις που αντέδρασαν αμέσως Στο Κυπριακόν γιατί αδιαφορούν;

Από χρόνια η τουρκία κάνει γεωτρήσεις σε ξένες θάλασσες και σε ολίγα χρόνια θα κάνει και εξόρυξη πετρελαίου και κανείς δεν αντιδρά! Τι συμβαίνει;

Όλα αυτά τα όχι ευχάριστα για την Ελλάδα, συγκινούν κανένα από τους τριακοσίους της Βουλής; Και πως αντιδρούν;;;;