Σε εξαιρετικά υψηλό οργανωτικό επίπεδο κινήθηκε η χθεσινή πρώτη ημέρα των ΙΙ Μεσογειακών Παράκτιων Αγώνων Πάτρα 2019.

Απόδειξη αυτού αποτελεί το γεγονός ότι το όργανο της Διεθνούς Επιτροπής Μεσογειακών Αγώνων (ΔΕΜΑ) που συγκροτείται πάντα σε τέτοιες μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις (Emergency Committee) και συνεδριάζει καθημερινά από νωρίς το πρωί για να αντιμετωπίζει τα προβλήματα που προέκυψαν την προηγούμενη ημέρα για τις εθνικές αποστολές, το αγωνιστικό πρόγραμμα κ.ο.κ., δεν χρειάστηκε να συνεδριάσει για πρώτη φορά, καθώς δεν αναφέρθηκε κανένα ζήτημα ή προβληματισμός από τις εθνικές αποστολές κατά την πρώτη ημέρα των Αγώνων.

Η θετική εικόνα, στο οργανωτικό σκέλος, της πρώτης ημέρας των ΙΙ Μεσογειακών Παράκτιων Αγώνων προκάλεσε την ικανοποίηση του Προέδρου της ΔΕΜΑ κ. Amar Addadi, ο οποίος περιόδευσε σε όλες τις αθλητικές εγκαταστάσεις της διοργάνωσης και μίλησε με πολύ κολακευτικά λόγια για την πληρότητα και την αρτιότητά τους.