Ένα έργο εφάμιλλο του έργου του Βιολογικού Καθαρισμού, αυτό της δημιουργίας διυλιστηρίου του Σελινούντα «κατασκευή εγκαταστάσεων επεξεργασίας νερού και κεντρικών αγωγών μεταφοράς νερού του Δήμου Αιγιάλειας», μπαίνει στη φάση της τελικής υλοποίησης από τη ΔΕΥΑ Αιγιαλείας, στην οποία πρόεδρος είναι ο δήμαρχος Αιγιαλείας, Θανάσης Παναγόπουλος.

Ένα έργο πνοής που όχι μόνο θα λύσει το πρόβλημα της υδροδότησης της πόλης του Αιγίου και των οικισμών ανατολικά και δυτικά της Αιγιαλείας, αλλά θα αποφέρει παράλληλα και ένα σημαντικό οικονομικό όφελος για τη ΔΕΥΑ από τη μέχρι σήμερα δαπάνη των γεωτρήσεων, που ουσιαστικά θα επιφέρει και σταδιακή μείωση του τιμολογίου νερού σε όλους τους δημότες.

Από την υλοποίηση και λειτουργία του συνολικού έργου, θα εξασφαλιστεί όχι μόνο η επαρκής ποσότητα, αλλά και ποιότητα νερού για τον καταναλωτή, αλλά και επιπλέον θα επιλυθεί κατά ορθολογικό τρόπο η διαχείριση και η προστασία του υδατικού δυναμικού της ευρύτερης περιοχής, με την καλύτερη εκμετάλλευση των υδάτινων πόρων του Σελινούντα.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 20.658.295 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι του υπουργείου Εσωτερικών και με συγκεκριμένη πίστωση από τη ΣΑΕ 055/2.

Το διυλιστήριο θα κατασκευαστεί κοντά στην Ιερά Μονή Ταξιαρχών, σε μια έκταση δέκα στρεμμάτων που έχει εκμισθώσει για πενήντα χρόνια η ΔΕΥΑ από την Ιερά Μονή Ταξιαρχών και θα διυλίζει 900 κυβικά την ώρα.

Οι περιοχές που θα υδροδοτηθούν είναι οι εξής:

1. Δημοτική ενότητα Αιγίου: Η πόλη του Αιγίου και οι τοπικές κοινότητες Βαλιμιτίκων, Τεμένης, Διγελιωτίκων και Κουλούρας.

2. Δημοτική ενότητα Διακοπτού: Διακοπτό, Νικολέϊκα, Ριζόμυλος, Ελαιώνας, Ελίκη, Τράπεζα και Πούντα.

3. Δημοτική ενότητα Συμπολιτείας: Ροδοδάφνη, Ακολη, Αβυθος, Πανόραμα, Σελιανίτικα και Λόγγος.

4. Δημοτική ενότητα Ερινεού: Ν. Ερινεός, Καμάρες, Ζήρια και Λαμπίρι.

Τα έργα μεταφοράς περιλαμβάνουν σωληνωτό δίκτυο αγωγών.

Επιπλέον το έργο περιλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού τηλεελέγχου-τηλεχειρισμού και ανίχνευσης διαρροών μέσω 6.000 ασυρμάτων-μετρητικών διατάξεων κατανάλωσης των δικτύων ύδρευσης για τη δραστική μείωση των διαρροών σε ζώνες υδροδότησης των εσωτερικών δικτύων ύδρευσης με Σταθμούς Ελέγχου Κατανάλωσης στις τοπικές κοινότητες Διακοπτού, Ελαιώνα, Σελιανίτικα, Λόγγου και Καμαρών.