Οι εκατόμβες θανάτου των Ελλήνων είναι καθημερινές. Έχομεν εκφράσει την σφοδρήν ανησυχίαν μας πολλάκις την οποίαν έχομεν και δημοσιοποιήσει. Το μέγστον όμως αυτό κακόν βαίνει αμείωτον και αυξανόμενο!! Δεν συγκινείται ουδείς Έλληνας; Όλοι πρέπει να απευθυνθούμεν στους Βουλευτές που συχνά έρχονται κοντά μας για να μας πούνε ότι μας φροντίζουν και να τους αναγκάσομεν να εύρουν τρόπους περιστολής αυτού του κακού. Υπάρχουν μέσα αρκεί να υλοποιηθούν.

Π.χ. φωτισμός οδών, έλεγχος ασφαλείας γεφυρών. έλεγχος ασφαλείας οργάνων παιδικών χαρών και μύρια άλλα. Αυτά ενδεικτικώς. Από την άλλην έχομεν την αλόγιστην χρήση όπλων. Διαπληκτίστηκε άνευ λόγου με τον γείτονά του, μπήκε στο σπίτι του, πήρε το όπλον και σκότωσε τον γείτονα και την μητέραν του!!!!! Πράξεις ασυγχώρητες και πρωτόγνωρες! Τι το ήθελε το όπλον; Μήπως κάποι οπλοφορούν χωρίς αποχρώντα λόγον;;;

Νεαρός πνίγηκε διότι οι ναυαγωσώστες είχαν απεργίαν. (Έτσι εγράφη). Δεν μπορούσαν να διεκδικήσουν προφορικώς ή γραπτώς τα δικαιώματά τους, δεδομένου ότι από την παρουσίαν τους εξαρτώνται ανθρώπινες ζωές;;

Νεαρός φαγώθηκε από σκυλιά στα πόδια και στα χέρια!! Σε άλλες περιπτώσεις έχουν πεθάνει άτομα από σκυλιά. Ο Νόμος 4039/2012, δεν επιτρέπει να κλωτσίσεις τα σκυλιά όταν σου επιτίθενται, γιατί θα πληρώσεις πρόστιμον 30.000 Ευρώ!

Διάφορες σαν αυτές περιπτώσεις, υπάρχουν δεκάδες και είναι αιτίες που αφανίζονται καθημερνώς οι Έλληνες. Πρέπει όλοι να διαμαρτυρηθούμεν σε όποιον δημόσιον άνδραν μπορούμεν γιατί ο κίνδυνος είναι μέγιστος για τον Ελληνικόν πληθυσμόν. Δεν χρειάζεται ολιγωρία κανενός.