Αύριο το μεσημέρι ξεκινά από τη διάσκεψη των προέδρων της Βουλής η ακρόαση των υποψηφίων για την επιλογή νέας ηγεσίας στον Άρειο Πάγο.

Την Πέμπτη η διάσκεψη θα ακούσει τους 6 προτεινόμενους από τον υπουργό Δικαιοσύνης Κωνσταντίνο Τσιάρα, για τη θέση του προέδρου του Ανωτάτου Δικαστηρίου της χώρας.

Ειδικότερα, για τη θέση του προέδρου του Αρείου Πάγου  η πρόταση  του υπουργού Δικαιοσύνης  είναι μεταξύ των οι εξής  έξι αντιπροέδρων:

Αγγελικής Αλειφερoπoύλoυ, η οποία αποχωρεί από το δικαστικό σώμα σε δυο χρόνια,
Γεώργιoυ Λέκκα, ο οποίος αποχωρεί σε λιγότερο από ένα έτος (30 Ιουνίου 2020),
Πηvελόπης Ζωvταvoύ, που αποχωρεί σε λιγότερο από σε ένα έτος,
Iωσήφ Τσαλαγαvίδη,  αποχωρεί σε λιγότερο από σε ένα έτος,
Ειρήvης Καλoύ,  η οποία αποχωρεί   σε δυο χρόνια (ήταν η επιλογή της προηγούμενης κυβέρνησης για τη θέση της Προέδρου του Αρείου Πάγου και είχε πλειοψηφήσει στην διάσκεψη των προέδρων )  και
Δήμητρας Κoκoτίvη (ήταν η επιλογή της προηγούμενης κυβέρνησης για τη θέση της εισαγγελέα του Αρείου Πάγου)  που αποχωρεί   σε δυο χρόνια.
Για τη θέση του εισαγγελέα
Παράλληλα, για τη θέση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου η πρόταση του υπουργού Δικαιοσύνης  είναι μεταξύ αντεισαγγελέων του Δικαστηρίου, συνεπώς γίνεται δεκτό και το αίτημα της Ενωσης Εισαγγελέων ο νέος εισαγγελέα σαν είναι από τον εισαγγελικό κλάδο και όχι από τον Δικαστικό (όπως έγινε στην επιλογή της προηγούμενης κυβέρνησης που ακυρώθηκε). Η επιλογή θα γίνει μεταξύ των αντεισαγγελέων:

Δημητρίου Δασoύλα,
Βασίλειου Πλιώτα,
Χαράλαμπου Βουρλιώτη,
Βασιλικής Θεoδώρoυ,
Ευσταθίας Σπυρoπoύλoυ και
Παvαγιώτη Καραγιάvvη.
Ο Δημήτριος Δασούλας αποχωρεί σε λιγότερο από ένα έτος (30 Ιουνίου 2020 και ασκεί καθήκοντα εισαγγελέα αυτή τη στιγμή ), από το εισαγγελικό σώμα, ο Βασίλειος Πλίωτας αποχωρεί σε τρία χρόνια, ενώ όλοι οι υπόλοιποι αποχωρούν σε δυο χρόνια.

Η διαδικασία

Μετά την ακρόαση των υποψηφίων από τη διάσκεψη των προέδρων της Βουλής θα γίνει ψηφοφορία που θα πλειοψηφήσουν 3 δικαστές ή εισαγγελείς για κάθε θέση που θα προταθούν στο υπουργικό Συμβούλιο. Ακολούθως θα συγκληθεί το όργανο της κυβέρνησης και θα αποφασίσει (μετά από πρόταση του Υπουργού) ποιος θα αναλάβει τη θέση. Το υπουργικό Συμβούλιο πάντως και ο υπουργός δεν δεσμεύονται από την πρόταση της Βουλής.