Παγκόσμια Ημέρα Φάρων η 18η Αυγούστου και ταξιδεύουμε μέσα από τα πανοραμικά πλάνα του Up Drone στη Λευκάδα και τον Φάρο Δουκάτο στο ακρωτήρι όπου γίνονταν θυσία οι ερωτευμένοι.

Ο Φάρος είναι κτισμένος στη θέση όπου ευρίσκετο ο ναός του Απόλλωνα Λευκάτα. Άρχισε να λειτουργεί το 1890. Κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου ο φάρος παρέμεινε σβηστός και το 1945, στο πλαίσιο ανασυγκρότησης του Φαρικού Δικτύου, επαναλειτούργησε ως επιτηρούμενος.


Λευκάδα Φάρος Δουκάτο. Το ακρωτήρι στο οποίο γίνονταν θυσία οι ερωτευμένοι.