Ποιος είναι αυτός ο βουλευτής ο οποίος παραθέριζε  στην Τήνον και ξαφνικά αποφάσισε να μεταβεί στην Μύκονον για να φτάσει εκείθεν στην Μεγάλην Στεριάν; Δεν ήταν κατακριτέον να μεταβεί από την μίαν νήσον εις την άλλην. Ο τρόπος μεταβάσεως όμως αποτελεί  απόλυτην προσβολήν  και ταπείνωση για τον φτωχόν και αγρίως φορολογούμενον Έλληνα πολίτην. Είχε το θράσος να  απαιτήσει να τον μεταφέρει σκάφος του Λιμενικό Σώματος! και μάλιστα με θυελλώδεις ανέμους. Αυτοκράτορας ήταν;  Άρα το σκάφος έπρεπε να είναι πολύ μεγάλον, ανοικτής θαλάσσης, δια να αντέχει ορμητικούς προνευστασμούς και διατοιχισμούς. Ο πλοίαρχος του σκάφους σίγουρα δεν εκινήθη με δική του πρωτοβουλίαν επειδή το απήτησε ο βουλευτής. Θα είχε εντολήν. Πως και γιατί δόθηκε;; Δεν επρόκειτο να μεταφερθεί βαρέως ασθενής αλλά βαρέως  περιφρονητής του ΄Ελληνα φορολογουμένου!

Η καταδικαστέα αυτή απαίτηση πρέπει να τιμωρηθεί. Ο βουλευτής να πληρώσει στο διπλάσιον την δαπάνην των καυσίμων. Τα πλοία του Λιμενικού κινούνται με χρήματα των φτωχών. Σε άνομες καταστάσεςι, οι ένοχοι πρέπει να καλύπτουν αμέσως εξ ιδίων τα χρήματα. Αν το πλοίον παθαίνε βαρύτατες αβαρίες λόγω των σφοδρών ανέμων ποίος θα τα πλήρωνε; Ο  πάμφτωχος Έλληνας!

Γιατί ο βουλευτής δεν χρησιμοποίησε τα πλοία της γραμμής που είναι πυκνά μεταξύ των δύο νησιών;;   Αν επείγετο γιατί δεν ενοικίαζε ένα ιδιωτικόν σκάφος να τον μεταφέρει  στην Μύκονον; Ποίον το αίτιον της βιασύνης του;