Συμφωνούν με την κατάργηση του ασύλου οι καθηγητές των Πανεπιστημίων, σημειώνουν όμως ότι το μέτρο από μόνο του δεν αρκεί για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

Αφού όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού, θα χρειαστεί και η απαραίτητη βούληση της πολιτικής ηγεσίας να αντιμετωπιστούν τα φαινόμενα βίας καθώς και η ενεργητική στάση των θεσμικών οργάνων των πανεπιστημίων. Προτείνουν μάλιστα να υπάρξει ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό για την ασφάλεια στα πανεπιστήμια, υπό την εποπτεία του Πρύτανη.

Η ανακοίνωση της ΠΟΣΔΕΠ

«Η ΕΓ της ΠΟΣΔΕΠ θεωρεί ότι το προς ψήφιση άρθρο είναι προς την σωστή κατεύθυνση για την κατοχύρωση της ακαδημαϊκής ελευθερίας και του πραγματικού περιεχομένου του Πανεπιστημιακού Ασύλου. Δεν αποτελεί όμως από μόνο του την ικανή συνθήκη για την αντιμετώπιση του προβλήματος, καθώς η εφαρμογή του εξαρτάται από τη βούληση της πολιτικής ηγεσίας και τη στάση των εμπλεκόμενων δημόσιων αρχών και των θεσμικών οργάνων των πανεπιστημίων».
Η ΠΟΣΔΕΠ τονίζει ακόμα την ανάγκη για «συνολική επανεξέταση όλων των πτυχών του ζητήματος της φύλαξης και ασφάλειας στους πανεπιστημιακούς χώρους» και προτείνει τη σύσταση υπηρεσίας «με ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό για την ασφάλεια στα πανεπιστήμια υπό την άμεση εποπτεία του Πρύτανη, καθώς και την αυξημένη ευθύνη που έχουν οι πρυτανικές αρχές, και με το νέο θεσμικό πλαίσιο, για την αποτελεσματική φύλαξη των ιδρυμάτων».