Θέματα που αφορούσαν σε τέσσερις διαγωνισμούς που προκήρυξε η προηγούμενη διοίκηση και για τις οποίες εκκρεμούσαν οι τελικές υπογραφές, καθώς και με την παρακολούθηση όλων των σημαντικών ζητημάτων που αφορούν στην διοργάνωση των ΙΙ Μεσογειακών Παράκτιων Αγώνων Πάτρα 2019, συζητήθηκαν στη συνεδρίαση της Οργανωτικής Επιτροπής (Ο.Ε.) του φορέα, που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή.

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε., κ. Νίκος Παπαδημάτος, ζήτησε να δοθεί άμεση προτεραιότητα στις απευθείας διαπραγματεύσεις και τις συμφωνίες που πρέπει να συναφθούν, κυρίως, στις υποδομές και τις υπηρεσίες και τα μέσα που είναι απαραίτητα για την πραγματοποίηση των Αγώνων. 

Στο πλαίσιο αυτό έχει δρομολογηθεί η συνεχής και επισταμένη παρακολούθηση της σύμβασης που αφορά στην προμήθεια της άμμου ενώ δρομολογήθηκαν οι διαπραγματεύσεις για τη μίσθωση κερκίδων (περίπου 5.500 θέσεων) και εξετάζεται η προμήθεια ενός ακόμα αριθμού κερκίδων οι οποίες μετά το τέλος ΙΙ Μεσογειακών Παράκτιων Αγώνων Πάτρα 2019 θα παραχωρηθούν στο Δήμο Πατρέων, προκειμένου να μείνουν στην πόλη.

Επίσης, οριστικοποιείται σύντομα η συμφωνία για τη μίσθωση σκαφών από την Ιταλία και την Πορτογαλία, που πληρούν τις απαραίτητες διεθνείς προδιαγραφές για την διεξαγωγή των αγωνισμάτων νερού.

Παράλληλα, το αυξημένο ενδιαφέρον της Ο.Ε. έχει στραφεί στα μείζονα θέματα της διοργάνωσης (διαμονή, σίτιση, μεταφορές, ιματισμός, ασφάλεια κ.ά.), τα οποία είναι κρίσιμα και απαιτούν λεπτό χειρισμό.