Στην αίθουσα της Οικονομικής Επιτροπής (στο κτίριο Λαδόπουλου) την 2α Αυγούστου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 για συνεδρίαση, με τα παρακάτω θέματα:

1) Οικονομικές καταστάσεις έτους 2018 Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)

2) Έγκριση Πρακτικού Διαγωνισμού και ανάθεση της Μελέτης “ΜΕΤΡΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ” (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος α.α., Β. Σταμόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)

3) Αποδοχή δωρεάν παραχώρησης ενός ημιυπόγειου κάδου συλλογής πολλαπλών υλικών με αισθητήρα μέτρησης της πλήρωσης, για τη δημιουργία Γωνιάς Ανακύκλωσης στο Δήμο Πατρέων (εισηγητής: Β, Θωμόπουλος – Αντ/ρχος, Α. Αγγελοπούλου – Αρμ. Δ/ντής α.α.)

4) Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση 5ου Δημοτικού Σχολείου Πατρών» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)

5) Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση 8ου Δημοτικού Σχολείου -10ου Νηπιαγωγείου» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)

6) Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση 9ου Δημοτικού Σχολείου -12ου Νηπιαγωγείου» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)

7) Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση 15ου Δημοτικού Σχολείου -37ου Νηπιαγωγείου» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)

8) Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση 7ου Γυμνασίου Πατρών» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)

9) Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση 6ου Λυκείου Πατρών» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)

10) Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Κ. Καστριτσίου, για επείγουσες και έκτακτες ανάγκες (αριθ. πρωτ. 61,62/30-7-2019) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Β. Κοτσάλου – Αρμ. Δ/ντρια α.α.)