Ανακοίνωση σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η οφθαλμολογική κλινική του νοσοκομείου "Άγιος Ανδρέας", εξέδωσε το Σωματείο "Ιπποκράτης". Σε αυτήν αναφέρεται: "Πάρα πολλά και σοβαρά τα προβλήματα της Οφθαλμολογικής κλινικής του Νοσοκομείου μας, προβλήματα που σαφώς δεν παρουσιάστηκαν ξαφνικά σήμερα, αλλά που δυστυχώς  χρονίζουν και έχουν να κάνουν:

  • κυρίως με την υποβάθμιση της, τόσο από το γεγονός ότι δεν έχει μείνει κανένας ειδικευόμενος, όσο  και με τις αποφάσεις της προηγούμενης πολιτικής ηγεσίας που μείωσε τον χρόνο ειδίκευσης των Ιατρών σ΄ αυτήν  από τα 4 έτη που ήταν στα 2 και όχι μόνον.
  • αλλά και με την οργάνωση της και την Διοίκηση της

Και πολλά άλλα ζητήματα που σαφώς θα έπρεπε να προβληματίσουν και βεβαίως να απασχολήσουν προ πολλού και μάλιστα εγκαίρως την Ιατρική Υπηρεσία και κατ΄ επέκταση την Διοίκηση του Νοσοκομείου.

Δυστυχώς όμως, η Διοίκηση του ιδρύματος, μετά από μια μεγάλη καθυστέρηση και αφού η υπόθεση έφθασε στο απροχώρητο, επιλήφθηκε της κατάστασης, όχι βέβαια επί της ουσίας, αλλά σε ήσσονος σημασίας θέμα, έναντι των προαναφερόμενων, κινώντας ερήμην όλων διαδικασία ΕΔΕ,  μια ΕΔΕ που ανέθεσε στον «συνήθη ύποπτο» για αυτές τις περιπτώσεις που δεν είναι άλλος από την Διευθύντρια της Ιατρικής Υπηρεσίας η οποία

Βεβαίως και θα πρέπει να εξαιρεθεί της σχετικής διαδικασίας και σαφώς να μην ληφθεί υπόψιν το πόρισμα της

Δεδομένου ότι

Και η ίδια φέρει τεράστιες ευθύνες για όλα αυτά τα προαναφερόμενα, τα οποία δυστυχώς άφησε στην τύχη τους και μάλλον όχι τυχαία, όπως δεν είναι τυχαία και αγνή η ανάθεση της ΕΔΕ σ’ αυτήν.

Δεν ξέρουμε αν η σταδιακή υποβάθμιση της Οφθαλμολογικής και η αδιαφορία των αρμοδίων ήταν τυχαία η συνειδητή, εκείνο όμως που ξέρουμε και βλέπουμε είναι ότι η Διευθύντρια της Ιατρικής υπηρεσίας, που ασχολείται κυρίως, όχι με το αντικείμενο της, αλλά ως κομματικός εντεταλμένος στο Νοσοκομείο και καθοδηγητής της Διοίκησης, φέρει κι αυτή ευθύνες για όλα αυτά και θα έπρεπε να ήταν κι αυτή ελεγχόμενη από μια τέτοια ΕΔΕ, γι΄ αυτήν την κατάσταση

Συνεπώς

Αμφισβητούμε πλήρως την εν λόγο ΕΔΕ, με την οποία σαφώς, σ’ αυτήν την φάση,  δεν μπορεί να ασχοληθεί πλέον η Διοίκηση και ιδιαιτέρως το Δ.Σ του Νοσοκομείου που λειτουργεί με παραιτημένα  τα δύο από τα τρία διορισμένα μέλη του".