Η αρνητική αυτή θέση δεν αναφέρεται μόνον στις προγραμματικές δηλώσεις οι οποίες γίνονται άπαξ με την έναρξη της διακυβερνήσεως από τον πλειοψηφήσαντα στις εκλογές συνδυασμόν, αλλά κατά κανόνα σε κάθε Νομοθέτημα από την Αντιπολίτευση, όλην ή μέρος αυτής.

Το ερώτημα που τίθεται είναι. Ποίον προορισμόν  έχουν όσοι εξελέγησαν Βουλευτές; Να βοηθήσουν την χώραν  και τους κατοίκους να έχουν μίαν ευκατάστατη ζωήν, να υπάρχει ασφάλεια και ανεμπόδιστη ζωή στους πολίτες ή να εναντιώνονται στα προτεινόμενα από την Κυβέρνηση για λόγους εντυπωσιασμού ή αντιθέτων πολιτικών δοξασιών;  Όποια και να είναι τα αίτια είναι κατακριτέα. Και τούτο διότι εξελέγησαν για να προσφέρουν και όχι να αντιμάχονται ή να εκδικούνται. Αν έχουν διαφορές με τα προτεινόμενα, να προτείνουν τις θέσεις τους να γίνει διαλογική συζήτηση εντός της Βουλής και να βρεθεί η χρυσή τομή. Αν δεν εξευρεθεί τότε ας καταψηφίσουν την πρόταση.

Στην περίπτωση των προγραμματικών δηλώσεων δεν τίθεται νομοθέτημα προς ψήφιση, αλλά γίνεται αναφορά ποία αντικείμενα και με ποίον περιεχόμενον θα έλθουν στην Βουλήν προς έγκριση. Εκεί  ας εκφράσουν τις  αντιρρήσεις τους.

Η έγκριση των προγραμματικών  δηλώσεων όμως, έχει και έναν άλλον βασικόν σκοπόν. Αν εγκριθούν,  η Κυβέρνηση θα έχει την «Αρχήν της Δεδηλωμένης» και ως εκ τούτου το δικαίωμα να κυβερνά την Χώραν. Η παρούσα Κυβέρνηση έχει 158 Βουλευτές άρα και αν δεν ψηφίσουν οι άλλες παρατάξεις υπάρχει η δεδηλωμένη. Σε τι λοιπόν θα έβλαπτε αν όλα τα Κόμματα ψήφιζαν τις προγραμματικές δηλώσεις, ανεξαρτήτως αν συμφωνούν και διεχώριζαν την θέση τους κατά την ψήφιση των Νομοσχεδίων; Απολύτως σε τίποτε. Η Κυβέρνηση και με την άρνηση της Αντιπολιτεύσεως θα μείνει τέσσερα χρόνια στην εξουσία, όπως και η προηγουμένη, της οποίας οι δηλώσεις είχαν το αυτό αποτέλεσμα, αλλά δεν  παραδειγματίστηκε και έπραξε τώρα το ίδιον.

Προσωπικώς θεωρώ ότι ελλείπει η πολιτική γνώση και ευαισθησία, Ότι ελλείπει ο δημοκρατικός τρόπος με τον οποίον η Αθηναϊκή Δημοκρατία λειτουργούσε. Και εκεί υπήρχαν αντιθέσεις και εκεί γινόταν ψηφοφορίες. Όμως με την έναρξη της κατ΄ έτος νέας Βουλής, κανείς δεν τολμούσε να διαμαρτυρηθεί και να φωνάξει  ότι καταψηφίζω την  παρούσαν βουλήν ή δεν αναγνωρίζω μερικούς βουλευτές! Είναι κάτι το ασύλληπτον.

Εμείς οι νεώτεροι καταψηφίζομεν την Κυβέρνηση, αλλά δεχόμεθα ασμένως τα ευεργετήματα από τα ψηφισθέντα υπ’ αυτής!

Από τους Βουλευτές πού ακούσαμεν να ανακοινώνουν με πάθος ότι  θα καταψηφίσουν τις προγραμματικές δηλώσεις για να δεχθούν ένα κενόν «μπράβο» από κάποιους εκτός Βουλής, είναι πρόθυμοι να δεχθούν την μείωση του ΕΝΦΙΑ; Αντέδρασαν σφόδρα για την μείωσή του, καταψηφίζοντας τις προγραμματικές δηλώσεις.  Θα καρπωθούν όμως ασμένως τα αποτελέσματα αυτού που κατέκριναν!!! Και η άρνησή τους σε ζωτικά θέματα όπως, μείωση φορολογίας και ΕΝΦΙΑ, ασφάλεια πολιτών και άλλα άκρως σημαντικά, ευρίσκουν συμφώνους  με την υλοποίηση αυτούς που δεν ψήφισαν;  Φυσικά ΝΑΙ. Θα καρπωθούν όσα αρνήθηκαν! Η άρνηση ψήφου στις συγκεκριμένες προγραμματικές δηλώσεις,  είναι απόλυτη περιφρόνηση προς τους ψηφοφόρους, οι οποίοι έστειλαν στην Βουλήν τους αρνητές! Η καταψήφιση των δηλώσεων μοιάζει σαν να λένε οι αρνητές στους ψηφοφόρους.

Μπορεί να ευρίσκεσθε σε απόλυτην πενίαν, αλλά εμείς προτιμούμεν να πολεμήσομεν την Κυβέρνηση και όχι να μειωθούν οι φόροι σας!!