Η Κατερίνα Σολωμού σε δήλωση της αναφέρει:

"Η ίδρυση μιας επιπλέον σχολής στο Πανεπιστήμιο Πατρών, όπως και σε οποιοδήποτε Πανεπιστήμιο της Ελλάδας δεν μπορεί να είναι αυτοσκοπός. Πρέπει να εντάσσεται σε ένα πλαίσιο ουσιαστικής αναβάθμισης της τριτοβάθμιας δημόσιας εκπαίδευσης και βεβαίως σε ένα πλαίσιο σύνδεσης της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας και τις πραγματικές της  ανάγκες για λόγους που έχουν να κάνουν αφενός με την ανάπτυξη του τόπου, αφετέρου με την μείωση της ανεργίας και την πάταξη του φαινομένου brain drain.

Είναι προφανές ότι δεν θα λύσουμε προβλήματα ανοίγοντας σχολές χωρίς τον απαραίτητο σχεδιασμό και τις κατάλληλες υποδομές, ούτε είναι δυνατόν να εστιάζουμε στη δημιουργία νέων σχολών, αφήνοντας σε δεύτερο πλάνο τα πολλά και σοβαρά προβλήματα ήδη υπαρχόντων σχολών που λειτουργούν κάτω από ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες, δίχως υποδομές, δίχως τον απαραίτητο αριθμό μελών ΔΕΠ, με ελλείψεις στο διοικητικό προσωπικό, με προβλήματα στη στέγαση και τη σίτιση των φοιτητών.

Λέμε λοιπόν «ναι» στη δημιουργία τέταρτης Νομικής στην Πάτρα, η οποία θα συμβάλει στην πληρότητα των προσφερόμενων σπουδών του Πανεπιστημίου μας, κάτι που όλοι επιθυμούμε, αλλά λέμε «ναι» και στην ορθολογική αντιμετώπιση του όλου θέματος, στην ορθολογική αντιμετώπιση των προβλημάτων των Πανεπιστημίων της χώρας  και του Πανεπιστημίου των Πατρών ειδικότερα. 

Έχει νόημα η δημιουργία μιας επιπλέον σχολής που θα έρθει να προστεθεί στα υπάρχοντα προβλήματα, ή ακόμη χειρότερα, να τα διευρύνει;

Η εύλογη απάντηση είναι «όχι».

Έχει νόημα η δημιουργία μιας επιπλέον σχολής, εν προκειμένω της Νομικής,  στη βάση των παρακάτω προϋποθέσεων: 

-της πλήρους εξασφάλισης κτιριακών και άλλων υποδομών για τη λειτουργία της

-της πλήρους εξασφάλισης επάρκειας επιστημονικού, ερευνητικού, διδακτικού προσωπικού

- της εμπεριστατωμένης μελέτης της αγοράς εργασίας στη χώρα μας  και ειδικότερα σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο γνωστικό- επαγγελματικό πεδίο και τις προοπτικές που διανοίγονται ως προς αυτό. Δηλαδή της εμπεριστατωμένης  έρευνας για την εξειδίκευση του γνωστικού-επιστημονικού  αντικειμένου που θα παρέχεται από τη νέα σχολή της Πάτρας και θα αντανακλά στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς εργασίας σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο και της σύνδεσής της με επαγγελματικές και επιστημονικές δραστηριότητες  εκτός των παραδοσιακών, κορεσμένων νομικών επαγγελμάτων.

- της παράλληλης με τη δημιουργία της Νομικής,  αντιμετώπισης των πολλών προβλημάτων που υπάρχουν στο Ανώτατο Πανεπιστημιακό Ίδρυμα της πόλης μας τόσο σε κτιριακές υποδομές, όσο και σε επάρκεια προσωπικού. Η λογική επιτάσσει την επίλυση των υπαρχόντων προβλημάτων των πολλών και αξιόλογων τμημάτων του Πανεπιστημίου μας που λειτουργούν επί χρόνια σε συνθήκες που δεν συνάδουν και τόσο με τα ευρωπαϊκά και διεθνή εκπαιδευτικά πρότυπα.

-της πρόκλησης ενός δημόσιου διαλόγου για σύγχρονα πανεπιστήμια, αποκεντρωμένα από το συγκεντρωτικό κράτος.

Λέμε «ναι» λοιπόν στην 4η Νομική  της Πάτρας, αλλά υπό τους όρους."